Перелік адміністративних послуг

Перелік адміністративних послуг
Реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців

1. Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) (00050).

2. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (крім громадського формування та релігійної організації), зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в ЄДР юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. (00052).

3. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (крім громадського формування та релігійної організації), що містяться в ЄДР юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формуван, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) (00054).

4. Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування та релігійної організації) (00056).

5. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування та релігійної організації) (00057).

6. Державна реєстрація  рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) (00058).

7. Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)  (00073).

8. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) (00083).

9. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації(00087). 

10. Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) (00090).

11. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) (00092).

12. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації,  ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) (00094).

13. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті ліквідації (крім громадського формування та релігійної організації) (00097)

14. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування та релігійної організації) (00100). 

15. Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (00683).

16. Видача Витягуу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (00234).

17. Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадстьких формувань у паперовій формі для проставлення апостиля. (0235)

18. Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (01179).

19. Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи (00236).

20. Державна реєстрація фізичної особи- підприємця (00106).

21. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фіхзичної особи - підприємця за її рішенням  (00107).

22. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичнуособу - підприємця, що місцятья в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб - підприємців тагромадських формувань. (00108).

23. Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (00109).

 

 

Реєстрація нерухомого майна

1. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно (00041).

2. Державна реєстрація речового права  (крім права власності) (00042).

3. Заборона вчинення реєстраційних дій (01174).

4. Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно (00048).

5. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна (00049).

6. Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (за рішенням суду) (00043).

7. Внесення зміни до записів Держреєстру речових прав на нерухоме майно  (00046).

8. Надання інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (00047).

 

Паспортні послуги

1. Вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України (по досягненню 25- і 45-річного віку) (00026). 

2. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку (00023).

3. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм (00025).

4. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) у зв’язку:

 - зі зміною інформації, внесеної до паспорта  (прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця народження);

 - виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта;

 - непридатності паспорта для подальшого використання;
 - якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта громадянина України зразка 1994 року нових фотокарток;

 - у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року на паспорт з безконтактним електронним носієм (за бажанням) (00277).

5. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України  (у формі картки) у зв’язку:

 - зі зміною інформації, внесеної до паспорта  (крім додаткової змінної інформації);
 - отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням);

 - виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;

 - закінчення строку дії паспорта;
 - непридатності паспорта для подальшого використання (00285).

6. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) (00287). 

7. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі у віці з 14 до 18 років з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (00928).

8. Оформлення і видача паспорта громадянина України  для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (00027). 

9. Оформлення і видача паспорта громадянина України  для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм  замість втраченого або викраденого (00028). 

10. Оформлення і видача паспорта громадянина України  для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у зв’язку з обміном у разі:

 -  зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон;

 -  виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон;
 -   закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон;

 -  непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання (00274).

Реєстрація громадських об’єднань

1. Державна реєстрація створення громадського об’єднання (00051).

2. Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року  відомості про яке немістяться  Єдиному державному реє

стрі юридичних та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. (00053).

3. Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться  Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів. (00055).

4. Державно реєстрація змін складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського обєднання. (00335).

5.Реєстрація припинення громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи (00076).

6. Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання (00077).

7. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання (00084).

8. Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання (00086).

9. Державна реєстрація створення відокремленого  підрозділу громадського об'єднання (00089).

10. Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання (00091).

11  Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання (00093).

12. Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації (00098).

13. Державна реєстрація припинення  громадського об'єднання в результаті його реорганізації (00102).

14.Державна реєстрація створення організації роботодавців, обєднання організацій роботодавців (00657).

15. Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, обєднання організацій роботодавців, зареєстровані до 1 липня 2004 року, відомості про які немістяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.  (00645).

16. Державна реєстрація змін  довідомостей про організацію роботодавців, обєднання організацій роботодавців, зареєстровані до 1 липня 2004 року, відомості про які немістяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.  (00608).

17. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців. (00659) 

18. Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації. (00606) 

19. Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації. (00660) 

20. Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, обєднання організацій роботодавців. (00658)

21. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення організації роботодавців, обєднання організацій роботодавців. (00607)

22. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, обєднання організацій роботодавців. (00668)

23. Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії. (00667)

24. Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії. (00675)

25. Дерджавна реєстрація припинення структурного утворення політичної патрії в результаті його ліквідації. (00674)

26. Дерджавна реєстрація припинення структурного утворення політичної патрії в результаті його реорганізації. ( 00670)

27. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення структурного утворення політично їпартії. (00671)

28. Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 12 липня 2004 року,відомості про яке немістяться в Єдиному державнму реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. ( 00669)

 29. Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, містяться в Єдиному державнму реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. ( 00672)

30. Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок (00583).  

31. Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів (00570).

32. Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі  змін до установчих документів (00589).

33. Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, обєднання професійних спілок, зареєстровані до 1 липня 2004 року, відомості прои які немістяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. (00582)

34. Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, обєднання професійних спілок. (00586)

35. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення ( комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, обєднання професійних спілок. (00585)

36. Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 1 липня 2004 року, відомості про які немістяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. ( 00554)

37. Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійної спілки , обєднання професійних спілок у результаті ліквідації. ( 00588)

38. Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійної спілки , обєднання професійних спілок у результаті реорганізації. ( 00643)

39. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення професійної спілки, організації пофесійних спілок, обєднання професійних спілок. (00664)

40. Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки (00494).

41. Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації (00566)

42. Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації (00579). 

43. Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки. (00581).

44. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення творчої спілки, териооріального осередку творчої спілки. ( 00673)

45. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки (00555).

46. Державна реєстрація створення релігійної громади (в тому числі в результаті злиття, поділу). (01102)

47. Реєстрація статуту (положення) релігійної громади. (01097)

48. Державно реєстрація включення відомостей про релігійну громаду, статут якої зареєстровано до 1 січня 2013 року, відомості про яку немістяться в Єдиному державному реєстрі  юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. (01103)

49. Державна реєстрація змін до відомостей про релігійну громаду, що містяться в Єдиному державному реєстрі  юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів. ( 01105)

50. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) релігійної громади. ( 01100)

51.Державна реєстрація припинення релігійної громади в результаті її ліквідації. (01104)

52. Державна реєстрація припинення релігійної громади в результаті її реорганізації. (01112)

53. Державна реєстрація рішення припинення релігійної громади. (01099)

54. Внесення субєкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції та видача свідоцтва. (01325)

55. Переоформлення свідоцтва про внесення субєкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції. ( 01341)

56. Видача дубліката свідоцтва про внесення субєтка господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції. (01282)

57. Державна реєстрація статуту територіальної громади. ( 00998)

58. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади. (00997) 

59. Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади. (00996).

60. Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади. ( 00995)

Послуги державного архітектурно-будівельного контролю

1. Повідомлення про початок підготовчих робіт (00134)

2. Декларація про готовність об’єкта до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта (00138)

3. Зміни до декларації про готовність об’єкта до експлуатаці.(00140)

4. Зміни до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт (00145)

5. Скасування повідомлення про початок виконання будівельних робіт (01188)

6. Скасування повідомлення про початок виконання підготовчих робіт (01190)

7. Повідомлення про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) (01208)

8. Зміна даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) (01209)

9. Повідомлення про початок будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта (01218)

10. Зміна даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту (01219)

11.Декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду (01263)

12. Декларація про готовність об’єкта до експлуатації, щодо об’єктів (СС1) (01376)

13. Декларація про готовність об’єкта до експлуатації (щодо об’єктів СС1, збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення) без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, за результатами технічного обстеження (01873)

14.  Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт. (00146)

15. Скасування повідомлення про початок виконання будівельних робіт за заявою заявника. (01188).

16. Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), на яке визнано право власності за рішенням суду. 

Земельні послуги

1.Рішення про припинення права власності на земельну ділянку, у разі добровільної відмови (00175) 

2. Дозвіл  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (00176) 

3. Згода на поділ та об’єднання земельних ділянок комунальної власності (00178)

4. Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки (00179) 

5.Затвердження технічної документація з бонітування ґрунтів (00180)

6. Затвердження технічної документації з економічної оцінки земель (00181)

7. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (00182)

8. Поновлення договору оренди земельної ділянки (00189) 

9. Згода на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду (00198)

10. Припинення права оренди земельної ділянки. (00192)

11. Внесення змін до договору оренди земельної ділянки (00204)

12. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування. (00199)

13. Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності. (00174)

14. Видача рішень про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності. (01161)

15. Дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (00202) 

16. Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та передача в оренду земельної ділянки (00203)

17. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкиі для послідуючого продажу (00207)

18. Встановлення обмеженого користування земельною ділянкою (сервітут) (00212)

19. Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (00214) 

20.Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення (00217)

21. Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок. (00244)

22. Видача довідки про те, що заявник не скористався правом власності на земельну ділянку на території Бучанської міської територіальної громади (01328)

23. Видача довідки про те, що земельна ділянка не приватизована (01479)

24. Дозвіл учасникам бойових дій на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (02023)

25. Дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту (02032)

26. Продовження (поновлення) договору оренди земельної ділянки, договору фактичного користування земельною ділянкою, договору суперфіцію, договору про встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку.

27. Розірвання (припинення) договору оренди земельної ділянки, договору фактичного користування земельною ділянкою, договору суперфіцію, договору про встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку.

28. Надання дозволу на розробку документації із землеустрою на земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (існуюча присадибна ділянка)

29. Надання дозволу на затвердження документації із землеустрою та надання в користування на умовах оренди земельної ділянки.

30. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в постійне користування.

31. Надання дозволу на затвердження документації із землеустрою та передача земельної ділянки у постійне користування.

32. Надання дозволу на затвердження документації із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності та/або комунальної власності .

33. Надання дозволу на укладання договору особистого строкового сервітуту на земельну ділянку.

34. Передача у приватну (спільну сумісну, спільну часткову) власність земельної ділянки за кадастровим номером, для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд або для ведення садівництва, та/або для будівництва індивідуального гаража, за адресою (необхідне вказати).

35. Надання дозволу на затвердження документації із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки  комунальної власності. 

36. Передача сформованої земельної ділянки за кадастровим номером у постійне користування та/або в користування на умовах оренди.

37. Внесення змін (продовження терміну дії) у рішення міської ради.

38. Продовження терміну дії рішення міської ради.

39. Про видачу довідки, що не є членом особистого селянського господарства в місті Буча (в центр зайнятості та/або за місцем вимоги)

 

 

Інші послуги місцевого значення

1. Видача довідки про невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду (00263)2. Видача свідоцтва про право власності відповідно до ЗУ "Про приватизацію державного житового фонду" (00257)3. Видача дубліката свідоцтва про право власності (01352)4. Видача ордера на жиле приміщення (00238)5. Надання дозволу на продовження/ передачу в оренду нежитлового приміщення комунальної власності Бучанської міської територіальної громади.6. Продовження строку проживання в жилих приміщеннях з фондів житла для тимчасового проживання (01472)7. Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов (00036)8. Взяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення сз фондів житла для тимчасового проживання.(01471)9. Довідка про перебування громадян на обліку, потребуючих поліпшення житлових умов.10. Видача довідки про взяття на облік внутрішнього переміщеної особи (00169)11. Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання (01257)12. Рішення про подовження строку надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання вгутрішньо переміщених осіб (01433)13. Укладення договору оренди нежитлового приміщення комунальної власності Бучанської міської територіальної громади14. Продовження договору оренди нежитлового приміщення комунальної власності Бучанської міської територіальної громади (01381)15. Надання дозволу на приватизацію майна комунальної власності Бучанської міської територіальної громади шляхом викупу16. Продаж земельних ділянок комунальної власності. 17. Видача довідки про участь/неприйняття участі у приватизації житла (00263) 18. Надання дозволу на видалення сухостійних дерев19. Надання ордеру на видалення зелених насаджень (00159)20. Надання дозволу на видалення аварійних дерев21. Дозвіл на розміщення пересувних атракціонів, луна-парків, цирків, театрів22. Погодження режиму роботи об`єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг незалежно від форми власності.23. Дозвіл на розміщення об`єкта виїзної торгівлі (лоточна).

Послуги містобудування та архітектури

1. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки (00153)

2. Надання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва (00158)

3. Надання паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (00190)

4. Продовження строку дії паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (00193)

5. Внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (01186)

6.  Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки (01193)

7. Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (00191)

8. Надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки (01192)

9. Надання дубліката  містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

10.Надання дубліката паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (02059) 

11. Внесення змін до рішень виконавчого комітету Бучанської міської ради

12. Надання витягу з містобудівної документації

13. Надання довідки про підтвердження присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна

14.Надання рішення про підтвердження/присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна

15.Переведення садового будинку, що відповідає державним будівельним нормам, у житловий будинок (01279)

16.Погодження схем прокладання інженерних мереж

17.Розгляд питання щодо можливості розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

18. Надання дозволу на розташування рекламної конструкції

19. Прийняття рішення про зміну адреси обєкта нерухомого майна. (01240)

Послуги опіки і піклування

1. Видача дозволу на зміну прізвища, імені, по-батькові дитини

2. Надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти, у зв’язку  з передачею права власності  на нерухоме майно малолітній  (неповнолітній) дитині

3. Прийняття рішення щодо дарування квартири (будинку, земельної ділянки),  де зареєстрована та проживає дитина

4. Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї (00121)

5. Вклейка фотокартки в посвідчення дитини з багатодітної сімї у звязку з досягненням 14-го віку (01200)

6. Видача дубліката посвідчення батьків багатодітної сімї та дитини з багатодітної сімї. (01194)

7. Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сімї та дитини з багатодітної сімї. (01196)

8. Прийняття рішення щодо укладання договору міни житла, де зареєстрована дитина

6. Прийняття рішення щодо надання дозволу на реєстрацію автомобіля та укладання договору продажу даного автомобіля  від імені дитини.

7. Видача рішення про надання неповнолітнім  повної цивільної дієздатності

8. Подання до нагородження про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» (01280)

9. Прийняття рішення щодо укладання договору купівлі-продажу квартири  (будинку, земельної ділянки) від імені дитини

10. Видача рішення про надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати  її з  пологового будинку або іншого  закладу охорони   здоров′я, якщо цього не зробили батьки дитини

11.Надання рішення щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо (01236)

12. Встановлення опіки (піклування) над дитиною (01225)

13. Прийняття рішення щодо визначення  розміру часток квартири (будинку),  де зареєстрована та проживає дитина

14. Прийняття рішення щодо розподілу будинковолодіння між співвласниками, де зареєстрована дитина

15. Присвоєння прізвища новонародженій дитині при проведенні державної реєстрації народження дитини

16.Надання дозволу на укладання договору поділу майна подружжя

17. Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (01262)

18. Надання рішення про затвердження висновку служби у справах дітей та сім`ї про підтвердження місця проживання дитини, для його тимчасового виїзду за межі України (01212)

19. Надання дозволу на укладання договору про поділ спадкового майна

20. Прийняття рішення про визначення місця проживання дитини (01224)

21. Прийняття рішення (згоди) про проведення психіатричного огляду або надання психіатричної допомоги особі віком до 14 років у разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків (01265)

22. Звільнення опікуна, піклувальника дитини від здійснення їх повноважень (01354)

23. Надання акту обстеження умов проживання малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (від 14 до 18 років) дітей (01474)

24. Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина (01683)

25. Надання дозволу на укладення договору про припинення права на аліменти для дитини у зв‘язку з набуттям права власності на нерухоме майно (01773)

26. Надання дозволу на переоформлення, продаж належних неповнолітнім дітям транспортних засобів (частини транспортного засобу) (01774)

27. Надання висновку про доцільність повернення дитини батькам, опікуну, піклувальнику, до державного закладу (01825)

28. Про затвердження висновку про доцільність відібрання дітей у батьків без позбавлення батьківських прав (01826)

29. Прийняття рішення про утворення прийомної сім’ї (01836)

30.Рішення про створення та забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу (01837) 

31. Надання висновку щодо цільового витрачання аліментів на дитину (01839)

32. Надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав батьків (одного з батьків)  відносно дитини (01843) 

33. Видача рішення на встановлення опіки над нерухомим майном дитини-сироти, або дитини, позбавленої батьківського піклування (01932)

34. Видача дозволу родичам, знайомим на перебування в їх сім’ях під час канікул, у святкові та вихідні дні вихованців інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (01934)

35. Видача дозволу на відрахування неповнолітньої дитини з навчального закладу (01935)

36. Прийняття рішення про припинення функціонування прийомної сім’ї (02040)

37. Прийняття рішення про продовження функціонування прийомної сім’ї (02041)

38. Взяття на облік багатодітної сім'ї, яка прибула з іншого регіону (02058)

39. Внесення даних про новонароджену дитину у посвідчення батьків багатодітної сім’ї (02060)

40. Надання довідки проте, чи був  позбавлений батьківських прав одним  з батьків дитини (дітей) (02067)

41. Про надання дозволу на цілодобове перебування малолітніх (неповнолітніх) дітей у інтернатних закладах за станом здоров’я

 

Комплексна послуга "Є-Малятко" (01369)

1. Державна реєстрація народження та визначення походження дитини (01369)2. Реєстрація місця проживання (01369)3. призначення допомоги при народженні дитини (01369)4. призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сымях. (01369)5. внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоровя. (01369)6. реєстрація у Державному реєстрі фізичних осі - платників податків (01369)7. видача посвідчень батьків багатодітної сімї та дитини з багатодітної сімї. (01369)8. визначення належності новонародженої дитини до громадянства України. (01369)9. внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому. (01369)

Надання відомостей З Державного земельного кадастру

1. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць (00035).

2. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель (00059).

3. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (00060).

4. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території) (00061).

5. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру,  кадастрової карти (плану) (00062).

6. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру (00063).

7. Видача довідки  про розмір земельної частки (паю) (00064).

8. Видача довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання) (00065).

9. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою (00066).

10. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (00068).

11. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру (00069).

12. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку з видачею витягу (00070).

13. Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про земельну ділянку з видачею витягу (00071).

14. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу (00072).

15.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу (00074).

16.Внесення до Державного земельного кадастру  змін до відомостей  про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу (00075)

17. Державна реєстрація обмежень у використанні  земель з видачею витягу (00078).

18. Внесення змін до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них  нормативно-правовими актами,  з видачею витягу (00079).

19. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу (00080).

20. Видача висновку про погодження документації із землеустрою (00085).

21. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення. (00081)

22. Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про субєкта речового права у Державному земельному кадастрі. (01254)

23. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та відомостями про ділянки надр, надані у користування відповідно до спецільних дозволів на кориситування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці, та/або посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру.

24. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, з усіма відомостями, внесеними до поземельної книги, крім відомостей про речові права  на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 року, та відомостями про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці, та/або посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру.

Послуги дозвільного характеру

1. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (00162)

2. Реєстрація декларації відповідності матеріально - технічної бази вимогам з питань охорони праці (00757)

3. Реєстрація зміни відомостей у декларації відповідності матеріально - технічної бази вимогам з питань охорони праці. (01451)

4. Видача дозволу (санітарного паспорта)  на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання (00300)

5. Видача дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання (01068)

6. Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об"єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів.

7. Видача експлуатаційного дозволу на провадженя діяльності на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів (00654)

8. Видача експлуатаційного дозволу оператору ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження (00163)

9. Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів.

10. Дозвіл на спеціальне водокористування (00255)

11. Надання дозволу (ордеру) на порушення об`єкту благоустрою та проведення земляних робіт по будівництву, ремонту, реконструкції об`єктів на території міста (з перекриттям дорожнього руху у разі необхідності).

12. Видача погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожньоо перевезення небезпечних вантажів (00167)

13. Анулювання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів (01480)

14. Переоформлення, погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів (01468)

15. Видача дозволу на участь у дорожньому русу транспортного засобу, вагові або габаритні параметри якого перевищують нормативні. (00166)

16. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (01121)

17. Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (01123)

18. Затвердження паспорта місць видалення відходів (01149)

19. Реєстраціядекларації про відходи (00258)

20. Видача дозволу на смпеціальне використання природних ресурсів у межах територій та обєтків природно - заповідного фонду. (01127)

21. Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та обєтків природно - заповідного фонду. (01128)

22. Дозвіл на вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для ветеринарно - санітарної експертизи у межах території та обєктів природно - заповідного фонду.

23. Дозвіл на селекційний відстріл мисливських тварин у межах територій та обєктів природно - заповідного фонду.

Реєстрація актів цивільного стану

1. Державна реєстрація народження (00030)2. Державна реєстрація шлюбу (00031)3. Державна реєстрація розірвання шлюбу (00032)4. Державна реєстрація зміни імені (00868)5. Державна реєстрація смерті (00033)6. Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання (00983)7. Видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (01418)8. Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану. (01854)

Реєстрація/зняття з реєстрації громадян

1. Реєстрація місця проживання/перебування (00034).2.Реєстрація місця проживання дитини до 14 років (01217)3. Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання  (00037).4.Реєстрація місця перебування (00040)5. Видача витягу з реєстру територіальної громади (00038)6. Довідка про зареєстрованих осіб житловому приміщенні/будинку (00201)7. Запит органу державної влади, підприємства, установи, організації, закладу щодо доступу до персональних даних. 8. Внесення відомостей(змін) до Реєстру итериріальної громади/внесення змін до інформації про особу, що міститься в Реєстрі територіальної громади (01371)  

ПОСЛУГИ ДЛЯ ВЕТАРАНІВ, ЧЛЕНІВ ЇХНІХ СІМЕЙ, РОДИН ЗАГИБЛИХ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ, ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ

1. Встановлення статусу члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, видача посвідчення/довідки, продовження строку дії посвідчення (вклеювання бланка-вкладки) 00237.2. Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, видача посвідчення/довідки, продовження строку дії посвідчення (вклеювання бланка-вкладки) 00241.3. Встановлення статусу постраждалого учасника Революції Гідності, видача посвідчення 01588.4. Встановлення статусу учасника бойових дій, видача посвідчення 011286.5. Вклеювання бланка-вкладки до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни II і III групи з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше 01198.6. Позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою такої особи 01285.7. Призначення одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройного конфлікту  01877.8. Встановлення статусу учасника війни, видача посвідчення 00239.9. Видача нового посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, постраждалого учасника Революції Гідності замість непридатного/втраченого та у разі зміни персональних даних 01597.10.Позбавлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України за заявою такої особи 02499.11. Призначення одноразової грошової допомоги членам сім’ї, батькам та утриманцям волонтера, загиблого (померлого) внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройного конфлікту 00105.12. Призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 02502.13. Призначення виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань 02347.14. Прийняття рішення про проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу 01735.15. Встановлення факту одержання ушкоджень здоров’я від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України 01284.16. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни 02266.17. Безоплатне поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни 02216.18. Безоплатне спорудження надгробку на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною за встановленим зразком 02500.19. Надання громадським об’єднанням ветеранів війни безплатно приміщень для здійснення їх статутних завдань 02501.

ПОСЛУГИ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

1. Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства 01170.2.Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства 01172.3.  Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства 01173.4. Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства 01171.