Регламент Бучанської міської ради

Хмарно

2 °C

Регламент Бучанської міської ради

 

                                             

БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ПРОЕКТ

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРОЕКТ

СОРОК П’ЯТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 
Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я

 

« 25 » вересня  2018  року                                                                                 № 2408- 45 -VІІ

           

Про затвердження в новій редакції Регламенту

Бучанської міської ради VІІ скликання

 

    Розглянувши проект Регламенту Бучанської міської ради VІІ скликання в новій редакції, у зв’язку з утворенням Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, враховуючи Висновок Київської обласної державної адміністрації щодо відповідності Конституції та законам України проектів рішень про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення, затверджений розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 14.09.2018 № 514, у зв’язку з утворенням консультативно-дорадчих органів – рад громад, що приєднались до Бучанської об’єднаної територіальної громади, враховуючи пропозиції комісії з питань регламенту, правової політики, депутатської етики та контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету, рішення Бучанської міської ради «Про затвердження регламенту Бучанської міської ради VІІ скликання» від 26.11.2015 № 12-2-VІІ, «Про доповнення до регламенту Бучанської міської ради VІІ скликання затвердженого рішенням Бучанської міської ради від 26.11.2015 року № 12-2-VІІ» від 24.12.2015 № 65-4-VІІ, «Про внесення змін до Регламенту Бучанської міської ради VІІ скликання» від 25.02.2016 № 154-7-VІІ,  керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

           

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити Регламент Бучанської міської ради VІІ скликання в новій редакції (Додаток 1).

2.  Вважати такими, що втратили чинність рішення Бучанської міської ради:

- «Про затвердження регламенту Бучанської міської ради VІІ скликання» від 26.11.2015 № 12-2-VІІ,

- «Про доповнення до регламенту Бучанської міської ради VІІ скликання затвердженого рішенням Бучанської міської ради від 26.11.2015 року № 12-2-VІІ» від 24.12.2015 № 65-4-VІІ,

- «Про внесення змін до Регламенту Бучанської міської ради VІІ скликання» від 25.02.2016 № 154-7-VІІ,

- «Про затвердження в новій редакції Регламенту Бучанської міської ради VІІ скликання» від 26.01.2018 № 1723- 37 –VІІ.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, правової політики, депутатської етики та контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

 

Секретар ради                                                                                                       В.П.Олексюк    

      

 

 

 

Затверджено рішенням

Бучанської міської ради

№ 2408- 45–VІІ

від «25»вересня 2018 року

 

РЕГЛАМЕНТ

БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

 

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І
Загальні положення………………………………………………………………………4

РОЗДІЛ II
Офіційний веб-сайт ради…………………………………………………………………4

РОЗДІЛ IIІ
Сесія міської ради………………………………………………………………………….4-5 

РОЗДІЛ IV
Порядок денний сесії………………………………………………………………………5-6

РОЗДІЛ V
Засідання міської ради…………………………………………………………………….6-7

РОЗДІЛ VI
Лічильна комісія……………………………………………………………………….……7-8

РОЗДІЛ VIІ
Прийняття рішень……………………………………………………………………..……8-9

РОЗДІЛ VIIІ
Порядок надання слова……………………………………………………………………9-10

РОЗДІЛ  ІХ
Порядок голосування пропозицій……………………………………………………..…10

РОЗДІЛ X
Дисципліна та етика на пленарних засіданнях………………………………………...10-11

РОЗДІЛ XІ
Депутат міської ради……………………………………………………………………….11-12

РОЗДІЛ XIІ
Постійні комісії ради………………………………………………………………………..12-14

Розділ ХIII
Погоджувальна рада ……………………………………………………………………....14

РОЗДІЛ XIV
Депутатські групи і фракції………………………………………………………………...14-15

РОЗДІЛ XV
Тимчасові контрольні комісії ради………………………………………………………..15-16

РОЗДІЛ XVІ
Міський голова……………………………………………………………………………….16-17

РОЗДІЛ XVIІ
Секретар міської ради………………………………………………………………...........17-18

РОЗДІЛ ХVIII
Виконавчий комітет міської ради…………………………………………………………..18

РОЗДІЛ XIX
Спеціальні процедури………………………………………………………………………..19

РОЗДІЛ ХX
Староста……………………………………………………………………………………….19

РОЗДІЛ ХXI
Ради громад……………………………………………………………………………………19-20

РОЗДІЛ XXIІ
Прикінцеві положення……………………………………………………………………….21

 

РОЗДІЛ І

Загальні положення

       Бучанська міська рада (надалі по тексту даного Регламенту – “рада”) є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Буча Київської області, здійснює від її імені та в її інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України.

        Стаття 1. Бучанська міська рада, як представницький орган місцевого самоврядування, міський голова, виконавчі органи ради діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими чинними законами України.

        Стаття 2. Порядок формування та організація діяльності ради визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про місцеві вибори”, Статутом територіальної громади міста Буча, цим Регламентом, а також іншими нормативно-правовими актами.

         Стаття 3. Регламент ради (надалі по тексту - Регламент) є нормативним актом, який передбачає порядок скликання сесії ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесій та інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії.

        Стаття 4. Засідання ради проводиться на засадах гласності та відкритості. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

        Стаття 5. Рішення ради обов»язково у відповідності до Закону України  «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюються на офіційному веб- сайті міської ради в мережі Інтернет протягом 15 днів, а рішення, які мають нормативно- правовий характер, - також шляхом оприлюднення в місцевих ЗМІ.

        Стаття 6. Рада може утворювати тимчасові контрольні комісії відповідно до ст. 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

        Стаття 7. Дотримання даного Регламенту є обов’язковим для всіх депутатів ради та міського голови, відділів, управлінь, служб та інших виконавчих органів ради.

 

РОЗДІЛ ІІ
Офіційний веб-сайт ради

        Стаття 8. Офіційний веб-сайт міської ради www.bucha-rada.gov.ua створений з метою найбільш повного та оперативного інформування територіальної громади міста, потенційних гостей міста і всіх зацікавлених осіб про діяльність міської ради, її виконавчих органів та їх посадових осіб.

       Стаття 9. Супроводження офіційного веб-сайту ради покладається на відповідні виконавчі органи ради.

       Стаття 10. Порядок інформування громадськості про діяльність міської ради, її виконавчих органів та їх посадових осіб, а також перелік інформації, що підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному веб-сайті та терміни подання (актуалізації) такої інформації визначається міським головою, його заступниками, керуючим справами, а також цим Регламентом. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті міської ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань.

 

РОЗДІЛ ІІІ
Сесія міської ради

       Стаття 11. Рада проводить свою роботу сесійно відповідно до ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Сесія ради скликається не рідше одного разу на квартал.

       Стаття 12. Засідання ради розпочинається у визначений головуючим час і проводиться з перервами по 15 хвилин через кожні дві години роботи. Сесія відкривається і закривається Державним гімном України. Рада може встановлювати інший порядок роботи. Перед кожним засіданням проводиться реєстрація депутатів.

Першу сесію ради скликає і веде голова Бучанської міської територіальної виборчої комісії не пізніш як через два тижні після обрання ради у правомочному складі. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та міського голови і визнання їх повноважень.

      Стаття 13. Наступні сесії ради скликаються міським головою у відповідності до п.5 ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

      Стаття 14. У разі немотивованої відмови міського голови, або неможливості його скликати сесію Ради, сесія скликається у відповідності до п.п. 6 – 10 ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

      Стаття 15. Розпорядження міського голови чи пропозиції (у випадках, передбачених ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні") про скликання та порядок денний сесії ради доводяться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. 5 Мотивовані пропозиції про скликання сесії ради, підписані ініціаторами, подаються міському голові із зазначенням питань та проектами документів, розгляд яких пропонується.

      Стаття 16. Сесію відкриває міський голова, а у випадку, передбаченому статтею 14 Регламенту, сесію відкриває секретар ради, або за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде засідання за рішенням ради один з депутатів ради.

      Стаття 17. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

      Стаття 18. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися міським головою, постійними комісіями і депутатами, виконавчим комітетом.

      Стаття 19. Протоколи сесій ради підписуються особисто міським головою, у разі його відсутності - секретарем ради, а у випадку, передбаченому статтями 14 та 16 Регламенту - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії міської ради.

      Стаття 20. Під час проведення сесії міської ради здійснюється аудіо запис, який зберігається у секретаря ради.  Для ведення протоколу обирається секретаріат, як правило з двох депутатів.

      Стаття  21  На вимогу постійних депутатських комісій Бучанської міської ради  до порядку денного обов’язково вноситься питання про заслуховування інформації:
          - про роботу виконавчого комітету та виконавчих органів Ради;
 

РОЗДІЛ IV
Порядок денний сесії

      Стаття 22. Порядок денний сесії формує міський голова відповідно до:

− затвердженого Радою календарного плану роботи Ради;

− пропозицій виконавчого комітету, внесених не пізніше 15 днів до початку сесії або пленарного засідання через секретаря Ради;

 − пропозицій, внесених у порядку місцевих ініціатив та громадських слухань, не пізніше як за 14 днів до початку сесії або пленарного засідання;

 − пропозицій депутатських груп (фракцій), постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатів, внесених не пізніше як за 15 днів до початку сесії або пленарного засідання.

         Стаття 23. Проекти рішень міської ради готуються за дорученнями міського голови, депутатів, постійних комісій виконавчими органами міської ради, а також іншими суб’єктами нормотворчої ініціативи.

         Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подаються секретарю ради не пізніше ніж за 15 днів до пленарного засідання з проектом рішення, яке пропонується прийняти з цього питання. Проекти рішень повинні пройти візування юридичного відділу, профільного заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, інших зацікавлених осіб, секретаря ради та мають бути підписані посадовою особою, яка готує даний проект рішення.  Завізовані проекти рішень подаються секретарю ради і доводяться до депутатів з метою попереднього обговорення їх в постійних комісіях ради.

      Стаття 24. Пропозиції до порядку денного, внесені пізніше строку, зазначеного в статтях 22 та 23 Регламенту, вносяться на розгляд ради після обговорення профільною постійною комісією ради.

     Стаття 25. Порядок денний, винесений на розгляд ради, береться за основу, обговорюється депутатами і після внесення змін і доповнень до нього приймається рішенням ради в цілому. Питання затвердженого порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж в ньому передбачено, відкладатися чи виключатися з порядку денного за пропозицією міського голови або рішенням ради. Рішення про розгляд питань затвердженого в цілому порядку денного в іншій послідовності, зміну, виключення чи відкладення їх розгляду приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

     Стаття 26. Проект рішення друкується на відповідному бланку встановленої форми та повинен містити: - вказівку на те, що документ є проектом; - назву проекту; - перелік осіб, з якими погоджується проект рішення; - інформацію про виконавця із зазначенням прізвища, ініціалів та посади; - преамбулу з посиланням на відповідні законодавчі акти з позначенням номерів статей, частин, пунктів і підпунктів та посиланням на звернення або інші документи, які стали підставою для прийняття рішення, а також із зазначенням мети прийняття запропонованого проекту рішення; - зміст (постановляюча частина, що складається з пунктів, підпунктів); - порядок введення в дію рішення (в разі необхідності); - орган чи посадову особу, на яку покладається організація виконання рішення; - назву постійної комісії ради або посадову особу, на яку відповідно покладається контроль за виконанням рішення; - термін інформування про хід виконання рішення (в разі необхідності).

      Стаття 27. Оформлення проектів рішень повинно відповідати вимогам Інструкції з діловодства в Бучанській  міській раді та її виконавчих органах, затвердженій відповідним розпорядженням міського голови.

      Стаття 28. Безпосередні виконавці рішень зобов’язані погоджувати (візувати) проекти рішень з додатками до них із усіма особами, визначеними цим Регламентом.

      Стаття 29. До проекту рішення в обов'язковому порядку додаються первинні документи, як підстава для підготовки проекту рішення.

      Стаття 30. Персональну відповідальність за підготовку проектів рішень та формування первинних документів до них несуть ініціатори та розробники проектів рішень.

      Стаття 31. Доповнення до проекту рішення готуються та погоджуються безпосереднім виконавцем рішення та підписуються керівником відповідного виконавчого органу ради, до відання якого віднесено питання.

     Стаття 32. Проект рішення, після погодження всіма, визначеними цим Регламентом особами, погоджується секретарем ради.

     Стаття 33. Безпосередній виконавець рішення повинен в повній мірі володіти інформацією щодо внесених ним на розгляд ради питань, а присутність на засіданні постійних комісій керівника відповідного виконавчого органу ради, до відання якого віднесено питання, з якого запропоновано проект рішення є обов’язковою лише в разі, якщо виконавець не в змозі надати відповідні пояснення або якщо надані ним пояснення не влаштовують членів відповідної постійної комісії.

      Стаття 34. Контроль за підготовкою проектів рішень на розгляд ради, обговоренням на засіданнях постійних комісій ради, їх доопрацюванням, належним станом ведення діловодства та обліку покладається на секретаря ради.

 

РОЗДІЛ V
Засідання міської ради

Стаття 35. Засідання ради відкриває, веде і закриває міський голова або секретар ради чи депутат ради, який за дорученням депутатів головує на засіданні (у випадках, передбачених ст. 16 Регламенту). Пленарне засідання ради відбувається в наступному порядку:

1) Реєстрація депутатів;

2) Вступне слово головуючого про відкриття сесії ради;

3) Затвердження порядку денного та регламенту роботи сесії;

4) Вирішення процедурних питань проведення сесії;

5) Обговорення питань порядку денного та голосування по них;

6) Закриття сесії або пленарного засідання;

Стаття 36. Головуючий на пленарному засіданні ради: - відкриває, веде та закриває засідання, оголошує перерви в засіданнях ради; - вносить на обговорення проекти рішень, оголошує повну назву рішень та ініціаторів внесення питання, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії; - оголошує списки осіб, які записалися для виступу; - надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного доповідача; - створює рівні можливості депутатам, депутатським групам та фракціям для участі в обговоренні питань; - ставить питання на голосування, оголошує його результати; - робить офіційні та інші повідомлення; - забезпечує порядок в залі засідання ради; - забезпечує дотримання Регламенту ради всіма присутніми на засіданні; - здійснює інші повноваження, передбачені Регламентом.

Стаття 37. Для організації пленарного засідання головуючий на засіданні має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиція міського голови (або головуючого на засіданні) ставиться на голосування першою. Інші пропозиції з процедурних питань організації пленарного засідання, внесені депутатами, депутатськими групами, постійними чи тимчасовими контрольними комісіями ставляться на голосування в порядку поступлення до секретаріату.

Стаття 38. На засіданнях ради мають право бути присутніми народні депутати України, депутати обласної ради, прокурор міста, керівники правоохоронних органів міста, а також представники преси, телебачення і радіо, а також члени територіальної громади. При необхідності на засідання ради запрошуються керівники структурних підрозділів міськвиконкому, представники органів виконавчої влади, політичних партій, громадських об’єднань, трудових колективів, члени територіальної громади, а також інші особи в залежності від обговорюваного питання. Запрошені повинні утримуватись від публічних проявів свого ставлення до питань, які розглядаються радою або постійною комісією. У разі порушення порядку за розпорядженням головуючого вони можуть позбавлятися права бути присутніми на засіданні. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради особи (за винятком секретаріату сесії та технічних працівників), які не є депутатами, не повинні знаходитись у відведеному для розміщення депутатів місці.

Стаття 39 Пленарне засідання є правомочним за умови участі у ньому більше половини від загального складу Ради.

Стаття 40. Пленарні засідання ради проводяться у сесійному залі державною мовою. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого, або виїзного засідання ради.

 

РОЗДІЛ VI
Лічильна комісія

Стаття 41 Для підрахунку голосів депутатів при поіменному голосуванні створюється лічильна комісія як правило з трьох депутатів ради.

Стаття 42. Поіменне голосування відбувається з використанням електронної системи голосування. У разі неможливості здійснення голосування з використанням електронної системи (збій в роботі системи, відсутність електропостачання), радою приймається відповідне рішення, щодо проведення голосування шляхом підняття рук, або про оголошення перерви в засіданні. У разі прийняття радою рішення про здійснення голосування шляхом підняття рук, лічильна комісія проводить відповідний підрахунок голосів поіменного голосування, з використанням відповідної форми.  Протокол засідання лічильної комісії сесії  підписується усіма її членами.

Стаття 43. Лічильні комісії обираються Радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого. Лічильна комісія не може складатись тільки з членів однієї депутатської групи, фракції. Підрахунок голосів при обранні першої лічильної комісії здійснюється головуючим.

Стаття 44. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито, крім випадків таємного голосування.

Стаття 45. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

 

РОЗДІЛ VІІ
Прийняття рішень

Стаття 46. Рада в межах своїх повноважень приймає рішення.

Стаття 47. Після обговорення рішення ради приймається на пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". Обговорення питань порядку денного проходить в наступному порядку:

1) Оголошення головуючим питання, що розглядається, із зазначенням доповідачів та співдоповідачів;

2) Виступ доповідача, співдоповідача;

3) Запитання до доповідача, співдоповідачів;

4) Обговорення питання;

5) Заключне слово доповідача і співдоповідачів;

6) Прийняття рішення шляхом поіменного голосування.

          Обговорення питань порядку денного проводиться в порядку поступлення заяв депутатів, депутатських груп, фракцій, постійних чи тимчасових контрольних комісій про надання слова у дебатах, які подаються до секретаріату сесії до моменту оголошення головуючим початку обговорення. Депутат, який зареєструвався для участі в дебатах, вправі уступити право виступу іншому депутату зі складу фракції, до якої він належить - за власним вибором, навіть тому, який не зареєструвався для участі в дебатах.  Депутати, які бажають скористатися правом на запитання до доповідача чи співдоповідачів, повинні зареєструватися шляхом усного або письмового повідомлення секретаріату сесії. Запитання задаються в порядку реєстрації відповідних заяв. Депутат, який зареєструвався для запитання, вправі уступити своє право іншому депутату зі складу фракції, до якої він належить - за власним вибором, навіть тому, який не зареєструвався для запитання. При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається міський голова, якщо він брав участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

Стаття 48. Рішення ради приймається поіменним голосуванням, шляхом використання системи електронного голосування або бюлетенями (при проведенні таємного голосування). Рішення міської ради приймаються відкритим голосуванням. Про застосування таємного голосування, радою приймається окреме рішення.

Стаття 49. Після відображення результатів поіменного голосування на електронному табло, головуючий на сесії оголошує результати голосування і повідомляє про те, чи прийнято проект (пропозицію), чи його відхилено. Рішення з питань «Різне» не приймаються, в разі необхідності, головуючим дається протокольне доручення.

Стаття 50. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках: - обрання за пропозицією міського голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради; - прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови; - в інших випадках за рішенням ради.

Стаття 51. При таємному голосуванні всім депутатам ради, присутнім на сесії, видаються бюлетені для голосування. Кожному депутату видається один бюлетень. Депутати здійснюють свої права на голосування особисто. Рада забезпечує умови всім депутатам для таємного голосування. При підрахунку голосів лічильна комісія визнає недійсними бюлетені: - невстановленої форми; - в яких голосуючий відмітив дві і більше кандидатури на посаду, стосовно якої проводиться таємне голосування; - в яких не поставлено жодної позначки; - з яких не випливає волевиявлення голосуючого.

Стаття 52. За результатами таємного голосування складається протокол, який підписується всіма членами лічильної комісії. У разі незгоди з рішенням лічильної комісії, кожен член комісії має право на занесення до протоколу власної окремої думки. Голова комісії доводить до відома депутатів результати голосування, а також, за наявності, окремі думки членів комісії. У разі виявлення порушень чи помилок в організації таємного голосування за рішенням ради призначається повторне голосування. Рада не затверджує результати голосування, а голосування проводиться повторно, якщо: - кількість проголосованих бюлетенів більше, ніж зареєстрованих у залі депутатів; - рішенням лічильної комісії визнано недійсними більше однієї третини бюлетенів, що взяли участь у голосуванні.

Стаття 53. Протоколи сесії ради, прийняті нею рішення підписуються міським головою, у разі його відсутності – секретарем ради, а також депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні протягом десяти днів.

Стаття 54. Рішення ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

 Стаття 55. Рішення ради нормативно-правового характеру, не пізніш як у 15-денний строк після їх прийняття і підписання у встановленому порядку підлягають оприлюдненню.

Стаття 56. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. Рішення міської ради, які не мають загального значення чи нормативного характеру надсилаються відповідним виконавцям, на яких поширюється їх дія. Такі рішення набувають чинності після їх прийняття і підписання, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення їх в дію. Рішення міської ради про призначення відповідно до законодавства на посади і звільнення з посад набирають чинності з моменту їх прийняття.

Стаття 57. Протоколи сесій підписуються головуючим на сесії.

Стаття 58. Рішення ради з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

 

РОЗДІЛ VIІІ
Порядок надання слова

 Стаття 59. Для доповідей на сесіях ради надається до 20 хвилин, для співдоповідей - до 10 хвилин; для виступів у дебатах, а також для заключного слова - до 5 хвилин; - для повторних виступів, виступів з пропозиціями по кандидатурах, під час обговорення проектів рішень - до 5 хвилин; - для виступів з процедурних питань, заяв, запитань, повідомлень та довідок - до 3 хвилин. В окремих випадках головуючим, або за згодою ради, тривалість виступу може бути продовжено.

Стаття 60. Головуючий на засіданні сесії надає слово депутатам з дотриманням черговості їх надходження до секретаріату сесії. Головуючий або рада може змінити порядок надання слова. Слово з процедурних питань надається депутатам позачергово, але не більше ніж один виступ від кожної фракції. Головуючий може надати слово депутату і на його усне прохання. Голови постійних комісій, депутатських груп та фракцій мають право на виступ на загальних підставах.

Стаття 61. У ході обговорення головуючий надає можливість депутатам вільно висловлювати думки з питань порядку денного, не коментує їх виступи.  За наполяганням депутата чи групи депутатів їх пропозиції ставляться на голосування в обов'язковому порядку.

Стаття 62. Промовець у своєму виступі не повинен використовувати закликів до незаконних, насильницьких дій, грубих, некоректних висловів, має дотримуватись депутатської етики, з повагою ставитись до думок та висловів інших депутатів. У разі порушення цих вимог, та у випадку, коли промовець відходить від обговорюваної теми, чи не дотримується Регламенту, після попередження головуючого він може бути позбавлений слова. Депутат не може брати слово без дозволу головуючого.

 Стаття 63. Перед завершенням обговорення головуючий інформує про кількість депутатів, які записалися на виступ та які виступили.

Стаття 64. Питання доповідачам (співдоповідачам) можуть задаватись як письмово, так і усно. Запитання формулюють коротко і чітко. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити про те, чи задоволений він відповіддю. Після обговорення доповідачі і співдоповідачі мають право на заключне слово.

Стаття 65. При затвердженні порядку денного визначається загальний час для обговорення питання, час для запитань і відповідей, для виступів депутатів, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.

 

РОЗДІЛ ІХ
Порядок голосування пропозицій

Стаття 66. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні ставить його на голосування.

Стаття 67. Початок голосування головуючий погоджує з присутніми на засіданні депутатами, по мірі необхідності оголошує про необхідну кількість голосів для прийняття рішення.

Стаття 68. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, внесені депутатами в ході обговорення питання. Пропозиції подаються головуючому у письмовій чи усній формі із зазначенням їх ініціатора. Пропозиції міського голови ставляться на голосування першими.

Стаття 69. Якщо пропозиція, поправка сформульовані не чітко, головуючий на засіданні уточнює в ініціатора запропонований ним текст пропозиції чи поправки і ставить на голосування. Головуючий відмовляє ініціатору пропозиції чи поправки у постановці на голосування запропонованої ним пропозиції чи поправки, якщо вона не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений міською радою текст. Якщо поправка чи пропозиція була відхилена поточною сесією ради, то повторне винесення цієї поправки чи пропозиції на розгляд поточної сесії ради забороняється.

Стаття 70. У разі, коли дві або більше пропозиції, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну, пропозиції ставляться на голосування в порядку їх поступлення. Стаття 71. Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена головуючим чи постійною комісією ради, то першою ставиться на голосування пропозиція, внесена головуючим.

Стаття 72. Перед внесенням пропозиції чи поправки на голосування оголошуються їх тексти та ініціатор.

Стаття 73. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результат.

Стаття 74. У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

 

РОЗДІЛ X
Дисципліна та етика на пленарних засіданнях

Стаття 75. На засіданнях ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій, принижувати честь і гідність інших депутатів, посадових і службових осіб. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів, або припинити його виступ. У разі повторного порушення дисципліни та етики головуючий може позбавити промовця права виступу на засіданні.

Стаття 76. Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ. Якщо промовець виступ не зупиняє головуючий може припинити його виступ, відключивши мікрофон. Якщо промовець виступає без дозволу головуючого, мікрофон може бути відключено без попередження.

 Стаття 77. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий, після винесення двох попереджень, позбавляє його слова.

Стаття 78. Під час засідання ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам та перешкоджати викладенню або сприйманню виступу. Головуючий продовжує час для виступу промовця на термін, на який виступ промовця переривався, якщо це не пов'язано із застосуванням до промовця заходів впливу, передбачених цим Регламентом.

Стаття 79. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом засідання головуючий може позбавити слова депутата до кінця засідання. Якщо депутат або група депутатів своїми діями унеможливлюють подальше проведення сесії, головуючий вправі поставити на голосування питання про оголошення позачергової перерви у засіданні на термін до 30 хвилин або оголошує про закриття засідання або сесії.

 

РОЗДІЛ XІ
Депутат міської ради

Стаття 80. Депутат міської ради є повноважним і рівноправним членом ради-представницького органу місцевого самоврядування. Повноваження депутата міської ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів міською територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата міської ради.

Стаття 81. Депутат ради є представником інтересів територіальної громади міста, зобов’язаний виражати і захищати її інтереси, виконувати доручення виборців в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. Депутат ради наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності ради та її органів. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних та інших комісій ради, до яких його обрано.

Стаття 82. На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків.

Стаття 83. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійних та інших комісій ради, до складу яких його обрано. Депутат зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданні ради та її органів, до яких його обрано. Депутат зобов'язаний брати участь у голосуванні, крім випадків, коли рада приймає рішення щодо нього персонально.

 Стаття  84. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 85. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано. Стаття 86. Депутат має право на депутатське звернення. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата міської ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міської ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції. Органи і посадові особи, до яких звернувся депутат міської ради, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а у разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату міської ради зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

Стаття 87. Депутат міської ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що вказані в статті  Регламенту органи та посадові особи повинні йому повідомити завчасно, але не пізніше як за п’ять календарних днів. Якщо депутат міської ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо вказані в статті  Регламенту органи та посадові особи ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до статті Регламенту.

Стаття 88. Депутат має право на запит. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата міської ради до посадових осіб міської ради і її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території міста.

Стаття 89. Депутатський запит може бути внесений депутатом міської ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради до затвердження порядку денного в цілому у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. Депутат має право особисто зачитати текст запиту на пленарному засіданні ради. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні міської ради. Міська рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата ради. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього міській раді і депутату ради. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раду та депутата міської ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту.

Стаття 90. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради, або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів міської ради, які внесли пропозиції чи висловлювання, а також раду. Рада та її виконавчі органи забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів міської ради, схвалених радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях ради.

Стаття 91. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом міської ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або надано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії і не обговорюється, рішення по ньому не приймається.

Стаття 92. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про статус депутатів місцевих рад", іншими нормативно-правовими актами, цим Регламентом.

Стаття 93. Депутат у своєму виборчому окрузі, на вимогу чи прохання виборців, юридичних осіб тощо засвідчує факт і видає зацікавленій особі акт обстеження, характеристику тощо. Підпис депутата, посвідчує Центр надання адміністративних послуг Бучанської міської ради.

 

РОЗДІЛ XIІ
Постійні комісії ради

Стаття 94. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Стаття 95. Постійні комісії утворюються радою на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Депутат може бути обраним до складу однієї постійної комісії. Протягом строку повноважень рада може утворювати нові та реорганізовувати раніше утворені постійні комісії.

Стаття 96. До складу постійних та інших комісій ради не можуть бути обрані міський голова та секретар ради.

 Стаття 97. Постійні комісії за дорученням ради, її голови або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 Стаття 98. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

 Стаття 99. Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді підприємств, установ та організацій, а з питань, віднесених до відання ради - діяльність підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень, незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Стаття 100. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

 Стаття 101. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Стаття 102. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.

Стаття  103. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань постійних комісій підписуються головою і секретарем комісії в 5-денний термін з дня їх проведення. Рішення про надання копій протоколів постійних комісій та виписок з них зацікавленим особам приймається головою постійної комісії, у разі його відсутності - заступником голови чи секретарем комісії.

Стаття 104. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Стаття 105. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

 Стаття 106. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

 Стаття 107. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

 Стаття 108. Організація роботи постійних комісій визначається Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

 

РОЗДІЛ ХIIІ
ПОГОДЖУВАЛЬНА РАДА

Стаття 109. Погоджувальна рада  є консультативно-дорадчим органом для вироблення узгоджених пропозицій і рекомендацій з основних питань діяльності міської ради, координації роботи постійних комісій міської ради, розгляду питань поточної роботи міської ради в період між сесіями, та  більш ефективної підготовки сесійних засідань міської ради.

Стаття 110. Погоджувальна рада утворюється у складі міського голови, секретаря міської ради та голів постійних депутатських комісій ради.
В  разі  відсутності когось із голів постійних комісій за  їх  дорученням  у  засіданні  Погоджувальної ради беруть участь їх заступники.
Стаття 111.Погоджувальна рада підзвітна міській раді і діє згідно з Регламентом Бучанської міської ради.

Стаття 112. Погоджувальна рада здійснює свою роботу в формі засідань.
Засідання Погоджувальної  ради  є правомочним за умови присутності  на ньому   не   менше   2/3  від  її  складу та протоколюється.   
Організація роботи Погоджувальної ради покладається на секретаря міської ради. Засідання Погоджувальної ради скликаються секретарем рад перед пленарним засіданням. Засідання Погоджувальної ради проводиться   за два дні до проведення засідання ради.   

Стаття 113. Засідання Погоджувальної ради веде  міській голова, а у разі його відсутності секретар міської ради. Рішення  Погоджувальної  ради приймаються більшістю голосів членів Погоджувальної ради.

Стаття114.Погоджувальна рада:

а) розглядає та погоджує  пропозиції  щодо  проектів  порядку денного сесій та розкладу засідань  міської ради;

б) ініціює перевірку внесених до міської ради  проектів нормативно-правових актів   на   їх   відповідність   вимогам Регламенту міської ради щодо структури, викладу, змісту та оформлення;
в) вносить пропозиції щодо  направлення проектів на  розгляд  у  комісії   і  депутатські  фракції (групи),  на  наукову,  юридичну та іншу експертизу,  встановлення термінів для підготовки висновків,  пропозицій та  зауважень  щодо нього;
г) розглядає пропозиції постійних депутатських комісій про готовність до розгляду в  пленарному  режимі  проектів рішень сесій і приймає відповідне рішення;
д) розглядає  питання  про  вжиття  заходів  для забезпечення присутності депутатів на пленарних засіданнях;

е) вирішує інші питання  організації  роботи міської ради відповідно до Регламенту.
Стаття 115. Повноваження Погоджувальної ради міської ради відбувається у разі дострокового припинення повноважень міської ради.
 

РОЗДІЛ XІV
Депутатські групи і фракції

Стаття 116. Добровільне об’єднання депутатів за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками є депутатською групою. Добровільне об’єднання депутатів на партійній основі є депутатською фракцією.

Депутатська група складається не менш як з п’яти депутатів, депутатська фракція- не менше ніж з двох. До складу депутатських фракцій можуть також входити інші депутати ради, які підтримують політичну спрямованість фракції. Всі інші депутати, що не входять до складу груп та фракцій – є позафракційними.

Стаття 117. Депутатські групи (фракції) можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до їх складу.

Стаття 118. Депутати ради, які входять до складу депутатських груп (фракцій), обирають особу, яка очолює депутатську групу (фракцію).

Стаття 119. Порядок роботи депутатської групи (фракції), умови вступу депутатів до депутатської групи (фракції), виходу з її складу та виключення визначаються самою депутатською групою (фракцією).

Стаття 120. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Депутат ради не може одночасно бути членом групи і фракції. Міський голова і секретар ради не входять до складу жодної депутатської групи чи фракції.

Стаття 121. Кожна депутатська група (фракція)реєструється радою за письмовим поданням особи, яка очолює депутатську групу (фракцію), до якого додається підписане депутатами цієї групи (фракції) письмове повідомлення

про сформування депутатської групи (фракції)із зазначенням:-назви групи (фракції);-персонального складу групи (фракції)та партійної належності членів депутатської групи;- депутатів, які уповноважені представляти групу (фракцію).

Стаття 122. Рішення про об’єднання депутатів ради у депутатську групу (фракцію), її кількісний та персональний склад і уповноважених представників доводиться до відома депутатів ради головуючим на пленарному засіданні. У такому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп (фракцій).

Стаття 123. Про зміни у складі депутатської групи чи фракції її повноважний представник повідомляє письмово головуючого. Повідомлення про зміни у складі обов’язково повинні бути підписані депутатами, які виявили бажання ввійти або вийти зі складу групи(фракції). Якщо зміни у персональному складі депутатської групи (фракції)пов’язані з виключенням депутата із групи (фракції), то повідомлення підписує тільки уповноважений представник депутатської групи (фракції).

Стаття 124. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на міського голову.

Стаття 125. Депутатські групи (фракції) проводять свої засідання відкрито і гласно. За рішенням депутатської групи (фракції) може проводитись закрите засідання.

Стаття 126. Діяльність депутатських груп (фракцій)припиняється: 1) у разі вибуття окремих депутатів ради зі складу депутатської групи, внаслідок чого її чисельність стає меншою за встановлену Регламентом; 2) у разі прийняття депутатами ради, які входять складу групи (фракції), рішення про розпуск депутатської групи (фракції); 3) після закінчення строку, на який депутати ради об’єднувалися в депутатські групи (фракції), або строку повноважень ради.

Стаття 127. Депутатські групи (фракції)мають право:

- на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

- попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

- на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

- об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

- здійснювати інші права, передбачені Законами України.

Стаття 128. Жодна депутатська група (фракція) не має права виступати від імені ради.

Стаття 129. За зверненням на ім’я міського голови уповноваженого представника депутатської групи (фракції) відділ по роботі з депутатами та постійними комісіями поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні документи.

 

РОЗДІЛ XV
Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 130. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються із числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Стаття 131. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 132. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу даної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з їх роботою у тимчасовій контрольній комісії.

Стаття 133. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою звіту щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень міської ради.

 

РОЗДІЛ XVI
Міський голова

Стаття 134. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста і обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

Стаття 135. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на її засіданнях.

Стаття 136. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Стаття 137. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", якщо інше не встановлено законом.

Стаття 138. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення Бучанською  міською (територіальною) виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень. Дострокове припинення повноважень міського голови здійснюється відповідно до ст. 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Стаття 139. Міський голова: - забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території міста Буча, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади; - організує в межах, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", роботу ради та її виконавчого комітету; - підписує рішення ради та виконавчого комітету; - вносить на розгляд ради пропозиції щодо: кандидатури на посаду секретаря ради; кількісного і персонального складу виконавчого комітету ради; структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету; - здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету; скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради; - забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально- економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, міського бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання; - призначає на посади та звільняє з посад своїх заступників, керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади та радою; - скликає загальні збори громадян за місцем проживання; - забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, ради, її виконавчого комітету; - є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою; - представляє територіальну громаду міста, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до чинного законодавства; - звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади міста, а також повноваження ради та її органів; - укладає від імені територіальної громади міста, ради, виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради; - веде особистий прийом громадян; - забезпечує на території міста додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань; - здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів; - видає розпорядження в межах своїх повноважень.

 Стаття 140. Міський голова Буча несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

Стаття 141. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою міста Буча, відповідальним - перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Міський голова щорічно звітує міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами ради.

Стаття 142. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою міста на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради він зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

 

РОЗДІЛ XVII
Секретар міської ради

Стаття 143. Секретар міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією міського голови. Секретар ради є підзвітним, підконтрольним та відповідальним перед радою.

 Стаття 144. Секретар ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочній час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.  Секретар ради: - у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження міського голови; - скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради; - веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"; - організовує підготовку сесій ради, питань, що виносяться на розгляд ради; - забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності; - за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій; - сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень; - забезпечує зберігання офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади міста, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку; - вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів; - здійснює керівництво відділом по роботі з депутатами та постійними комісіями.

 Стаття 145. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

 

РОЗДІЛ XVIII
Виконавчий комітет міської ради

Стаття 146. Виконавчим органом Бучанської міської ради є виконавчий комітет, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

 Стаття 147. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад затверджується радою за пропозицією міського голови.

 Стаття 148. Виконавчий комітет ради утворюється у складі міського голови, заступника (заступників) міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь, служб та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

Стаття 149. До складу виконавчого комітету ради входить також за посадою секретар ради.

Стаття 150. Очолює виконавчий комітет ради міський голова.

Стаття 151. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконкому, а також для здійснення повноважень у інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, відповідно до чинного законодавства України.

 Стаття 152. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісництва їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” для міського голови.

Стаття 153. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, а з питань здійснення ним повноважень виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Проекти рішень виконавчого комітету подаються в організаційний відділ не пізніше як за 5 днів до засідання виконкому.

Стаття 154. До складу виконавчого комітету ради не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради.

 Стаття 155. Виконавчий комітет здійснює свої повноваження в межах, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 Стаття 156. Міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між виконкомом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та міським   головою в межах повноважень, наданих Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчим органам міських рад.

Стаття 157. Рада у межах затвердженої нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міської ради. Організаційні засади реалізації повноважень виконавчих органів міської ради щодо здійснення державної регуляторної політики визначаються Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними міській раді, підпорядкованими її виконавчому комітету, міському голові.

Стаття 158. Заступники міського голови, керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади та міською Радою.

Стаття 159. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються міською радою.

 

РОЗДІЛ  ХIX
Спеціальні процедури

Стаття 160  Рада таємним голосуванням бюлетенями обирає на строк її повноважень секретаря Ради з числа депутатів. Кандидатуру секретаря пропонує Раді міський голова.

Стаття 161 Представлена кандидатура обговорюється на засіданні Ради. Якщо пропонується кілька кандидатур, то за процедурним рішенням Ради вони обговорюються на пленарному засіданні.

Стаття 162   . З ініціативи не менш як третини від загального складу Ради може проводитися голосування про звільнення з посади секретаря Ради; рішення приймається таємним голосуванням бюлетенями. Якщо рішення про звільнення з посади секретаря Ради не прийняте, наступний раз воно може виноситись на голосування не раніше наступної сесії.

Стаття 163 Голова постійної комісії може бути у будь-який час відкликаний Радою.

Вмотивовані пропозиції про відкликання голови постійної комісії Ради вносяться:

2.1 міським головою;

2.2 секретарем Ради;

2.3 за рішенням відповідної постійної комісії Ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії);

2.4 не менш як третиною депутатів від їх фактичної кількості;

2.5 за рішенням фракції, членом якої є даний депутат.

Стаття 164 Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, Рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його компетенції. Рішення Ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.

 

РОЗДІЛ XХ
Староста

Стаття 165 Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, яка обирається на строк повноважень міської ради у відповідному старостинському окрузі, утвореному рішенням Бучанської міської ради об’єднаної територіальної громади.

Стаття 166 Завдання права та обов’язки старости визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням , що затверджується Бучанською міською об’єднаною територіальною громадою (Положення).

Стаття 167 Староста має право:

ініціювати перед постійними комісіями ради вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб;
брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях Бучанської міської ради, а також у засіданнях постійних та тимчасових комісій ради, на яких розглядаються питання, що безпосередньо або опосередковано зачіпають інтереси жителів населених пунктів відповідного старостинського округу
інші права, визначені законодавством України та Положенням.

 

РОЗДІЛ ХХІ
Ради громад

Стаття 168 Рада територіальної громади, що приєдналась до Бучанської об’єднаної територіальної громади (далі – Рада громади) є дорадчим органом, утвореним для сприяння ефективному розвитку та забезпечення стабільної і комфортної життєдіяльності відповідної територіальної громади, що приєдналась до Бучанської об`єднаної територіальної громади шляхом участі у прийнятті рішень, що стосуються життєдіяльності громад населених пунктів, які об’єднались в Бучанську об’єднану територіальну громаду.

Стаття 169 Рада громади створюється та функціонує при міській раді Бучанської об`єднаної територіальної громади.

Стаття 170  Склад, структура, порядок формування та роботи Ради громад, завдання та повноваження Ради громад визначаються в Положенні Про раду територіальної громади, що приєдналась до Бучанської міської об’єднаної територіальної громади (Положення).

Стаття 171 Рада громади відповідно до покладених на неї завдань:

- надає консультативно-дорадчу допомогу при реалізації представницьких повноважень міською радою Бучанської об`єднаної територіальної громади, відповідним старостою стосовно вирішення питань, пов`язаних із життєдіяльністю відповідного населеного пункту;

- зміцнює взаємодію між міською радою Бучанської об`єднаної територіальної громади, старостою відповідного населеного пункту та жителями сіл та селищ, що об’єднались в Бучанську об’єднану територіальну громаду;

 - сприяє в реалізації мешканцями населеного пункту конституційного права на участь у вирішенні питань місцевого значення;

- підвищує  ефективність формування та реалізації повноважень міської ради Бучанської об`єднаної територіальної громади в частині питань розвитку та функціонування населеного пункту, у тому числі: земельних відносин, благоустрою, архітектурно-будівельної діяльності тощо;

- взаємодіє з відповідним старостою, органами самоорганізації населення, громадськими організаціями, членами відповідної територіальної громади для спільного опрацювання та внесення обґрунтованих пропозицій на розгляд міської ради Бучанської об’єднаної територіальної громади та її органів, які стосуються життєдіяльності відповідного населеного пункту (села, селища).

- готує та подає міській раді Бучанської об`єднаної територіальної громади рекомендації щодо доцільності прийняття проектів рішень, які стосуються розвитку та життєдіяльності відповідного населеного пункту;

- бере участь у розробці, готує та вносить на розгляд  депутатських комісій міської ради Бучанської об`єднаної територіальної громади, виконкому проекти рішень, які стосуються розвитку та життєдіяльності відповідного населеного пункту;

- формує та надає міській раді Бучанської об`єднаної територіальної громади, виконкому, міському голові, відповідному старості пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності розвитку населеного пункту, здійснення заходів соціально-економічного розвитку, поліпшення середовища проживання, підвищення рівня життя населення та рівня надання адміністративних та соціальних послуг, вдосконалення інфраструктури та ін.;

- інформує громадськість відповідного населеного пункту про свою діяльність, прийняті з урахуванням рекомендацій та пропозицій Ради територіальної громади рішення міською радою Бучанської об`єднаної територіальної громади, стан та хід їх виконання;

- збирає, аналізує, узагальнює та подає міській раді Бучанської об`єднаної територіальної громади, її постійним депутатським комісіям, міському голові Бучанської об`єднаної територіальної громади, виконкому, структурним підрозділам інформацію щодо питань, які стосуються розвитку та життєдіяльності відповідного населеного пункту;

- здійснює аналіз актуальних та проблемних питань розвитку та життєдіяльності відповідного населеного пункту, забезпечує моніторинг реалізації рішень міської ради Бучанської об`єднаної територіальної громади, прийнятих із урахуванням рекомендацій та пропозицій Ради територіальної громади;

- здійснює попереднє вивчення та опрацювання питань землекористування, природокористування, архітектурно-будівельної діяльності, благоустрою відповідного населеного пункту, які виносяться на розгляд депутатських комісій та сесії міської ради за результатами чого вносить свої пропозиції на розгляд сесії міської ради Бучанської об’єднаної територіальної громади, її депутатських комісій, виконкому, міському голові, відповідному старості;

- здійснює інші функції, передбачені законодавством України та Положенням.

 

РОЗДІЛ ХХІІ
Прикінцеві положення

Стаття 172. Цей Регламент діє на період повноважень міської ради VІІ скликання та до затвердження Регламенту ради наступного скликання.

Стаття 173. Даний Регламент може бути доповнений і змінений за рішенням ради. Зміни до Регламенту приймаються на пленарному засіданні ради, після затвердження їх профільною постійною комісією міської Ради, шляхом відкритого голосування і набирають чинності з моменту їх прийняття та підлягають розміщенню на офіційному веб-сайті міської ради в мережі Інтернет.

Стаття 174. Регламент є обов'язковим до виконання всіма посадовими особами місцевого самоврядування та депутатами Бучанської міської ради.

Стаття 175 . Порядок вирішення на сесії питань, не врегульованих цим Регламентом або законодавством вирішується радою в кожному окремому випадку. Тлумачення положень Регламенту покладається на постійну профільну комісію із врахуванням висновків юридичного відділу міської ради.