Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про взяття на квартирний облік при виконавчому комітеті Бучанської міської ради

Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про взяття на квартирний облік при виконавчому комітеті Бучанської міської ради

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА        ПРОЕКТ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

« 16 » _грудня _2016 року                                                                                         № 533

 

Про затвердження переліку документів,

які додаються до заяви про взяття на

квартирний облік при виконавчому

комітеті Бучанської міської ради

 

            У зв’язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в УРСР» № 470 і постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117 “ Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги ” відповідно до  Житлового кодексу УРСР;, Постанови № 4 виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів і президії обласної ради професійних спілок від 07.01.1985 року «Про запровадження в області Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Бучанської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

Затвердити перелік документів, які додаються до заяви про взяття на квартирний облік при виконавчому комітеті Бучанської міської ради:

копії паспортів всіх повнолітніх членів сім’ї заявника (всіх заповнених сторінок);

копії свідоцтв про народження дітей;
копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожного члена сім’ї заявника;

довідки  про  реєстрацію  місця  проживання  особи на кожного члена   сім’ї,  видані  виконавчим  органом  сільської,  селищної, міської ради, сільським головою (у разі, коли відповідно до закону виконавчий  орган  сільської  ради  не  утворено)  (далі  -  орган реєстрації),  за  формою,  встановленою  в  додатку  13  до Правил реєстрації  місця  проживання,  затверджених  постановою  Кабінету Міністрів  України  від  2  березня  2016  р. N 207

довідка форма № 3  про склад сім’ї та прописку  та/або  копія  договору
піднайму  жилого  приміщення в будинку державного або громадського
житлового  фонду  чи  договору  найму  жилого приміщення в будинку
житлово-будівельного  кооперативу або в будинку (частині будинку),
квартирі, що належить громадянину на праві приватної власності
довідки з місця роботи всіх повнолітніх членів сім’ї;

довідки  про  те,  чи  перебувають члени сім’ї на квартирному обліку   за  місцем  роботи та/або за місцем реєстрації;

копія свідоцтва про шлюб;
копії пільгових документів, при їх наявності;
копія технічного паспорту житлового приміщення, в якому зареєстровані особи, які виявили бажання перебувати на квартирному обліку;
заява-дозвіл на обробку персональних даних всіх членів сім’ї заявника;
для молодих спеціалістів додається: копія направлення на роботу;
для офіцерів запасу: заява (формуляр №1) та клопотання військомату; наказ про звільнення з військової служби; довідка про здачу житла за попереднім місцем служби, довідка із Бучанського міського військового комісаріату про перебування заявника на військовому обліку;
копія ордера на вселення у житлове приміщення;
акт обстеження житлових умов сім’ї заявника;

внутрішньо  переміщені  особи, визначені у підпункті 8 пункту 13  Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в УРСР, додатково подають такі документи:
- копію посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету  Міністрів України від 12 травня 1994 р. N 302 Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів  війни"  (ЗП України, 1994  р.,  N  9,  ст.  218),  що підтверджує  статус  особи  як  члена сім’ї загиблого або інваліда війни;  - довідку  органу соціального захисту населення про перебування на  обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають  право на пільги, інваліда війни з урахуванням членів сім’ї, а  також  члена  сім’ї  загиблого  згідно  із Законом України "Про статус   ветеранів   війни,   гарантії   їх  соціального  захисту" за формою, затвердженою Мінсоцполітики; - копії  документів,  які підтверджують родинний зв’язок членів сім’ї з інвалідом війни; - копію  довідки  про  взяття  на  облік внутрішньо переміщеної особи на кожного члена сім’ї загиблого або інваліда війни.

 

2.    Інші документи  у   разі  потреби  запитуються  виконавчим комітетом за пропозицією комісії з житлових питань.

 

3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з житлових питань при виконавчому комітеті Бучанської міської ради.

 

 

Міський голова                                                                              А.П. Федорук

 

 

В.о. керуючого справами                                                             О.Ф.Пронько

 

 

Подання:

Завідувач юридичним відділом                                                  Т.О.Шаправський