Про зменшення розміру пайової участі у розвиток інфраструктури м. Буча TOB «Сарафан»

Рішення №
787-18-VII

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ    СЬОМОГО    СКЛИКАННЯ

Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я

 

« 06»   жовтня  2016 року                                                                                     № 787-18-VII

 

Про зменшення розміру пайової участі

у розвиток інфраструктури м. Буча

TOB «Сарафан»

 

Розглянувши звернення TOB «Сарафан» щодо зменшення розміру пайової участі у розвиток інфраструктури міста Буча у зв'язку із будівництвом дитячого дошкільного закладу на 75 місць по вул. Б. Гмирі 12, в м. Буча, Київської області, враховуючи, договір № 50 про пайову участь у розвиток інфраструктури м. Буча від 16.03.2015 року, акти  приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, перевірені КП «Бучабудзамовник», враховуючи ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п. 5.5. Порядку сплати пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м. Буча», затвердженим рішенням Бучанської міської ради №609-23 від 29.03.2011 р. зі змінами від 25.06.2015 за №2273-72-6, рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради № 230 від 16.06.2015 року «Щодо будівництва дошкільного закладу в м. Буча та реконструкцію спального корпусу ЗОШ № 5», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

 

ВИРІШИЛА:                                                                                                          

                                              

1.   Зменшитирозмірпайовоїучасті TOB «Сарафан» на суму  1 518 394,46 грн. ( один мільйонп’ятсот вісімнадцять тисячтриста дев’яносто чотири гривні 46 коп.) у зв'язку з будівництвомдитячогодошкільного закладу на 75 місць по вул. Б. Гмирі 12, в м. Буча, Київськоїобласті.

2.     Прийняти до комунальноївласностітериторіальноїгромади м. Бучавартість та результат виконанихробіт з будівництвадитячогодошкільного закладу на 75 місць по вул. Б. Гмирі 12, в м. Буча, Київськоїобласті і передатипонесенівитрати в сумі 1 518394,46грн. на баланс відділуосвіти Бучанської міськоїради.

3.  TOB «Сарафан» сплатити різницю суми пайової участі у розмірі 1 181 952,54 грн. (один мільйон сто вісімдесят одну тисячу дев’ятсот п’ятдесят дві гривні 54 коп.) за договором про пайову участь у розвиток інфраструктури м. Буча № 50 від 16.03.2016 року у десятиденний термін з дня прийняття цього рішення з урахуванням п. 1 цього рішення.

4.   Для прийому - передачіпонесенихвитрат по будівництвудитячогодошкільного закладу на 75 місць по вул. Б. Гмирі12, м. Буча, Київськоїобластістворитикомісію:

голова комісії: Смолькін О.П. - заступник міськогоголови;

члени комісії:  Демченко С.А. - директор КП «Бучабудзамовник»;

                                            Цимбал О.І,- начальник відділу освіти Бучанської міської ради;

                                            Боровик О.С. - головний бухгалтер відділу освіти Бучанської міської ради;      Бойчук H.A. - директор TOB «Сарафан»;

Квашук О.Я. - депутат Бучанської міськоїради.

5.    Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на комісію з питаньсоціально- економічногорозвитку, підприємництва, житлово-комунальногогосподарства, бюджету, фінансів та інвестування.

Секретар ради                                                                                                                                               В.П.Олексюк