Про зменшення розміру пайової участі у розвиток інфраструктури м. Буча Рибальченко Ю.А.

Рішення №
788-18-VII

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА     РАДА                           ПРОЕКТ

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

«06»   жовтня   2016 року                                                             № 788-18-VII

 

Про зменшення розміру пайової участі

у розвиток інфраструктури м. Буча

Рибальченко Ю.А.

 

Розглянувши звернення Рибальченка Юрія Анатолійовича щодо зменшення розміру пайової участі у розвиток інфраструктури міста Буча у зв'язку із фінансуванням виконання проектних робіт вулиці Назарія Яремчука у м. Буча, враховуючи, договір № 109 про пайову участь у розвиток інфраструктури м. Буча від 30.06.2016 року, рішення Бучанської міської ради «Про зменшення розміру пайової участі у розвиток інфраструктури м. Буча Рибальченко С.Г. та Рибальченко Ю.А.» від 28.07.2016 року № 638-15-VІІ,  копії договорів на виконання проектних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, зведеного кошторису та експертного звіту, перевірені КП «Бучабудзамовник», враховуючи ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п. 5.5. Порядку сплати пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м. Буча», затвердженим рішенням Бучанської міської ради № 609-23 від 29.03.2011 р. зі змінами від 25.06.2015 за №2273-72-6, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

 

ВИРІШИЛА:                                                                           

                                      

1.      ЗменшитирозмірпайовоїучастіРибальченку  Юрію  Анатолійовичу на суму  185 160, 00 грн. ( сто вісімдесят п’ять тисяч сто шістдесят гривень 00 коп.) у зв'язку з фінансуванням виконання проектних робіт вулиці Назарія Яремчука у м. Буча.

2.      Прийняти до комунальної власності територіальної громади м. Буча вартість та результат виконаних робіт з фінансування виконання проектних робіт вулиці Назарія Яремчука у м. Буча, Київської області і передати понесені витрати в сумі 185 160, 00 грн. ( сто вісімдесят п’ять тисяч сто шістдесят гривень 00 коп.)на баланс комунального підприємства «Бучанське УЖКГ».

3.      Рибальченку Юрію Анатолійовичу сплатити різницю суми пайової участі у розмірі 338,2 грн. (триста тридцять вісім гривень 20 коп.) за договором про пайову участь у розвиток інфраструктури м. Буча № 109 від 30.06.2016 року у десятиденний термін з дня прийняття цього рішення з урахуванням п. 1 цього рішення.

4.      Для прийому - передачі понесених витрат по фінансуванню виконання проектних робіт вулиці Назарія Яремчука у м. Буча Київської області створити комісію:

голова комісії: Смолькін О.П. - заступник міськогоголови;

члени комісії:  Демченко С.А. - директор КП «Бучабудзамовник»;

                                            Кравчук В.Д.,- директор КП «Бучанське УЖКГ»;

                                            Вернигора О.М. - бухгалтер КП «Бучанське УЖКГ»;

Квашук О.Я. - депутат Бучанської міськоїради.

5.      Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на комісію з питаньсоціально- економічногорозвитку, підприємництва, житлово-комунальногогосподарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

 

Секретар ради                                                                    В.П.Олексюк