Про затвердження змін до Положення про відділ культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради

Рішення №
824 - 20 -VІI

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТА  СЕСІЯ    СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ

 

 

Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я

 

«  07 »  листопада  2016 р.                                                                          № 824 - 20 -VІI

 

Про затвердження змін до  Положення про

відділ культури та спорту

виконавчого комітету  Бучанської міської ради

 

      Розглянувши подання в.о.завідувача  відділу культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради Авдіюк С.В., на підставі внесених змін до п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій та затвердженням «Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

     1. Внести зміни до пункту  1. «Загальні положення» Положення про відділ культури та спорту     виконавчого комітету  Бучанської міської ради, доповнивши його пунктом 1.4  Відділ  є юридичною та неприбутковою установою, має самостійний баланс, рахунки в установах Держказначейства, печатку із зображенням Державного Герба України  і  своїм  найменуванням. Юридична  адреса:  08292  м. Буча, вул.Героїв Майдану,15.,          

         пункту 6. «Заключні положення»,  доповнивши його пунктом 6.3.  При реорганізації відділу вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників, якими має бути одна чи кілька неприбуткових організацій. Відділ не може бути реорганізовано в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутків

         та пунктом 6.4. У разі ліквідації  відділу його активи  повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу місцевого бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. 

     2. Уповноважити відділ культури та спорту виконавчого комітету  Бучанської міської

         ради надати необхідні документи для державної реєстрації нової редакції Положення

         про відділ культури та спорту виконавчого комітету  Бучанської міської ради в

         установленому порядку.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань

    освіти, культури, спорту, справ молоді та гуманітарних питань.

 

 

Головуючий на сесії,

депутат ради                                                                                               В.П.Олексюк