Про затвердження Порядку фінансування витрат на безоплатне поховання або відшкодування витрат на здійснене поховання померлих (загиблих) осіб

Рішення №
319

 

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

« 19  »  липня 2016 року                                                                                                  № 319

                                                                                                                                      

Про затвердження Порядку фінансування

витрат на безоплатне поховання або

відшкодування витрат на здійснене

поховання померлих (загиблих) осіб,

які мають особливі заслуги та особливі

трудові заслуги перед Батьківщиною,

учасників бойових дій і інвалідів війни

 

        Відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про поховання та похоронну справу», Постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. №1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бучанської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

Затвердити Порядок фінансування витрат на безоплатне поховання або відшкодування витрат на здійснене поховання померлих  (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни, жителів міста Буча (додаток 1).
Затвердити середню вартість ритуальних послуг, передбачених Порядком  проведення безоплатного поховання  померлих  (загиблих) осіб,  які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій  і  інвалідів  війни (додаток 2).
Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради від 20.01.2015 р. № 8 «Про Порядок проведення безоплатного поховання померлих осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і  інвалідів війни».
Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з  соціально-гуманітарних питань, Матюшенко Л.А.

 

 

Міський голова                                                                                  А.П.Федорук

Керуючий справами                                                                            Г.В.Сурай

Погоджено:

Заступник міського голови                                                                Л.А.Матюшенко

Завідувач юридичним відділом                                                          Т.О.Шаправський

Подання:

В.о. начальника управління праці,

соціального захисту та захисту населення

від наслідків Чорнобильської катастрофи                                         Г.В.Назаренко