Про затвердження Положення про інспектора з контролю за благоустроєм на громадських засадах приБучанській міській раді

Рішення №
184

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА     РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И  Й       К О М І Т Е Т

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

«19» квітня 2016 року                                                                      № 184

 

 

Про затвердження Положення

про інспектора з контролю

за благоустроєм на громадських засадах

приБучанській міській раді

 

 

З метою визначення правового статусу, повноважень і умов діяльності інспектора з контролю за благоустроєм на громадських засадах  при Бучанській міській раді, керуючись підпунктом 7 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бучанської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити Положення про інспектора з контролю за благоустроєм на громадських засадах при Бучанській міській раді.

2. Організаційно-кадровому відділу забезпечити висвітлення даного рішення в соціальних мережах, офіційному сайті Бучанської міської ради, в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови, Смолькіна О.П.

 

 

 

Міський голова                                                                                                      А.П.Федорук

 

Керуючий справами                                                                                               Г.В.Сурай

 

Погоджено:

 

Заступник міського голови                                                                                    О.П.Смолькін

 

Завідувач  юридичним відділом                                                                           Т.О.Шаправський

Подання:

 

Начальник інспекції з

благоустрію міста                                                                                                 Я. М. Дученко