Про затвердження плану роботи виконавчого комітету міської ради на 2016 рік

Рішення №
22

БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

«19» січня 2016 року                                                                                                                         № 22

 

Про затвердження плану роботи

виконавчого комітету міської ради

на 2016 рік

 

Відповідно до п.2 ч.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бучанської міської ради

 

ВИРІШИВ:

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету міської ради на 2016 рік згідно з додатком.

2. Заступникам міського голови, начальникам управлінь та служб, завідувачам відділів міської ради забезпечити своєчасну та якісну підготовку питань на розгляд виконкому та виконання прийнятих рішень.

3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на в.о.завідувача загальним відділом Вакуленко О.В., контроль – на керуючого справами, Сурай Г.В.

Міський голова

А.П. Федорук

Керуючий справами

Г.В.Сурай

Погоджено:

 

Завідувач юридичним відділом

І.В.Недашківська