Про затвердження кошторисної частини проектної документації робочого проекту « Реконструкція житлового будинку по вул. Києво-Мироцька,104Б в м. Буча Київської області (утеплення фасадів та заміна покриття даху) ІІ черга будівництва»

Рішення №
460

 

БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

« 17 » листопада_2015 року                                                                                                           № 460

 

Про затвердження кошторисної частини проектної

документації робочого проекту « Реконструкція житлового

будинку по вул. Києво-Мироцька,104Б в м. Буча Київської області

(утеплення фасадів та заміна покриття даху) ІІ черга будівництва»

 

Розглянувши кошторисну частину проектної документації робочого проекту «Реконструкція житлового будинку по вул. Києво-Мироцька,104Б в м. Буча Київської області (утеплення фасадів та заміна покриття даху) ІІ черга будівництва», розробленого ТОВ «Укржитлопроект» та позитивний експертний звіт № 0615-3781-15/УЕБ від 26 жовтня 2015р., виданий ТОВ «Укрекспертиза в будівництві», з метою забезпечення енергозбереження та теплозбереження будинків комунальної власності міста Буча та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити кошторисну частину проектної документації робочого проекту «Реконструкція житлового будинку по вул. Києво-Мироцька,104Б в м. Буча Київської області (утеплення фасадів та заміна покриття даху) ІІ черга будівництва», з наступними показниками:

  Найменування показників

  Од. виміру

  Показники

  Загальна кошторисна вартість

  тис.грн

  1 210,050

  В т.ч. будівельно-монтажні роботи

  тис.грн

  923,883

  інші витрати

  тис.грн

  286,167

 2. Виконання робіт з реконструкції житлового будинку по вул. Києво-Мироцька,104Б в м. Буча Київської області (утеплення фасадів та заміна покриття даху) ІІ черга будівництва), доручити ліцензованій організації.

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань, Смолькіна О.П.

 

В.о.міського голови

Л.П.Матюшенко

 

Керуючий справами

 

Г.В.Сурай

Погоджено:

 

Завідувач юридичнм відділом

І.В.Недашківська

Подання:

 

Директор КП «Бучабудзамовник»

С.А.Демченко