Про затвердження кошторисної частини проектної документації по дефектному акту « Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Енергетиків, 14

Рішення №
349

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

« 15»  серпня 2016 року                                                                                     № 349

 

Про затвердження кошторисної частини проектної

документації  по  дефектному  акту   « Капітальний

ремонт житлового будинку по  вул. Енергетиків, 14

в  м. Буча   Київської  області  (І черга  – утеплення

головного та бокових фасадів)»

 

Розглянувши кошторисну частину проектної документації по дефектному акту  «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Енергетиків, 14 в м. Буча Київської області (І черга - утеплення головного та бокових фасадів) », розроблену інженером - проектувальником Шпаковою В.В., кваліфікаційний сертифікат серії АР №011164 від 03.07.2015р., позитивний експертний звіт від 29.07.2016 № 0740-4298-16/УЕБ, виданий ТОВ «Укрекспертиза в будівництві», з метою  забезпечення енергозбереження та теплозбереження будинків комунальної власності міста Буча та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 

1.  Затвердити кошторисну частину проектної документації по дефектному акту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Енергетиків, 14 в м. Буча Київської області (І черга - утеплення головного та бокових фасадів)» з наступними показниками:

Найменування показників Од. виміру Показники
Загальна кошторисна вартість тис. грн 1378,770
В т.ч. будівельно-монтажні роботи тис. грн 1107,011
інші витрати тис. грн 41,964

2. Виконання робіт по капітальному ремонту житлового будинку по вул. Енергетиків, 14 в м. Буча Київської області (І черга - утеплення головного та бокових фасадів) доручити ліцензованій організації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, О.П.Смолькіна.

 

Міський голова                                                                                                      А.П. Федорук

 

Керуючий справами                                                                                               Г.В. Сурай

 

Погоджено:

Завідувач  юридичним відділом                                                                           Т.О. Шаправський

 

Подання:

В.о. директора  КП «Бучабудзамовник»                                                               А.М.Косякевич