Про затвердження кошторисної частини проектної документації по дефектному акту

Рішення №
327/6

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

«  19»  липня 2016 року                                                                                    № 327/6

місто Буча

Про затвердження кошторисної частини

проектної документації по дефектному

акту « Капітальний ремонт покрівлі

житлового будинку по вул. Садова, 7б

у м. Буча Київської області »

 

Розглянувши кошторисну частину проектної документації по дефектному акту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Садова, 7б у м. Буча Київської області», розроблену ТОВ «Укрспецгідроізоляція», та позитивний експертний звіт № 10-0390-16/П/КД від 23.05.2016р.,  з метою  забезпечення енергозбереження та теплозбереження будинків комунальної власності міста Буча та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити кошторисну частину проектної документації по дефектному акту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Садова, 7б у м. Буча Київської області», з наступними показниками:

 

Найменування показників

Од. виміру

Показники

Загальна кошторисна вартість

тис. грн

652,362

В т.ч. будівельно-монтажні роботи

тис. грн

527,741

інші витрати

тис. грн

124,621

2. Виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по  вул.  Садова, 7б у м. Буча Київської області доручити ліцензованій організації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, О.П.Смолькіна. 

 

Міський голова                                                                                                   А.П. Федорук

Керуючий справами                                                                                            Г.В. Сурай

Погоджено:

 

Заступник міського голови                                                                                  О.П. Смолькін

Завідувач  юридичним відділом                                                                          Т.О. Шаправський

Подання: 

 

В.о. директора КП «Бучабудзамовник»                                                                А.М. Косякевич