Про затвердження кошторисної частини проектної документації «Капітальний ремонт внутрішніх інженерних комунікацій будівлі по вул. Склозаводській, 7»

Рішення №
239/8

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

«  17_»  травня_2016 року                                                                          №  239/8

місто Буча

 

Про затвердження кошторисної частини проектної

документації « Капітальний ремонт внутрішніх

інженерних    комунікацій    будівлі    амбулаторії

загальної    практики – сімейної    медицини    по

вул. Склозаводській, 7 в м. Буча Київської області»

 

Розглянувши кошторисну частину проектної документації «Капітальний ремонт внутрішніх інженерних комунікацій будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по      вул. Склозаводській, 7 в м. Буча Київської області», розроблену інженером – проектувальником, Шпаковою Валентиною Володимирівною, кваліфікаційний сертифікат серії АР №011164 від 03.07.2015р., позитивний експертний звіт № 0283-3781-16/УЕБ від 28.04.2016р., виданий ТОВ «Укрекспертиза в будівництві», з метою зміцнення здоров'я населення м. Буча, поліпшення демографічної ситуації, підвищення якості та ефективності медичних послуг, наближення кваліфікованої медико-санітарної допомоги до кожної сім'ї, раціонального використання ресурсів охорони здоров'я, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію на «Капітальний ремонт внутрішніх інженерних комунікацій будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Склозаводській, 7 в м. Буча Київської області» з наступними показниками:

 

Найменування показників

Од. виміру

Показники

Загальна кошторисна вартість

тис. грн.

1435,391

У т.ч. будівельно-монтажні роботи

тис. грн.

1159,294

Інші витрати

тис. грн.

36,865

ПДВ 20% тис. грн. 239,232

2. Виконання робіт по капітальному ремонту внутрішніх інженерних комунікацій будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Склозаводській, 7 в м.Буча Київської області доручити 3. ліцензованій організації.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, Смолькіна О.П.

 

 

Міський голова                                                                                      А.П. Федорук

 

Керуючий справами                                                                               Г.В. Сурай

 

Погоджено:

Заступник міського голови                                                                    О.П. Смолькін

 

Завідувач  юридичним відділом                                                           Т.О. Шаправський

Подання:

 

В.о. директора КП «Бучабудзамовник»                                                 Косякевич А.М.