Про затвердження кошторисної частини проектної документації «Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи №2 по вул.Шевченка,14

Рішення №
104

 

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

«   22  »   березня_2016 року                                                                                    № 104

 

Про затвердження кошторисної частини проектної

документації «Капітальний ремонт будівлі

загальноосвітньої школи №2 по вул.Шевченка,14

в м.Буча Київської області

( утеплення фасадів та заміна покриття даху)»

 

Розглянувши кошторисну частину проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи №2 по вул.Шевченка,14 в м.Буча Київської області (утеплення фасадів та заміна покриття даху)», розробленого проектною організацією ТОВ «Укржитлопроект»,  позитивний експертний звіт № 0102-3781-16/УЕБ від 02 березня 2016р., виданий ТОВ «Укрекспертиза в будівництві», з метою  забезпечення енергозбереження, теплозбереження та покращення існуючого стану закладу освіти міста Бучи, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

 

ВИРІШИВ:

1.Затвердити проектно-кошторисну документацію проекту «Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи №2 по вул.Шевченка,14 в м.Буча Київської області (утеплення фасадів та заміна покриття даху)» з наступними показниками:

 

Найменування показників Од. виміру Показники
Загальна кошторисна вартість тис.грн

4069,036

В т.ч. будівельно-монтажні роботи тис.грн

3165,190

інші витрати тис.грн

903,846

 

2.Виконання робіт по капітальному ремонту будівлі загальноосвітньої школи №2 по вул.Шевченка,14 в м.Буча Київської області (утеплення фасадів та заміна покриття даху) доручити ліцензованій організації.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань, Смолькіна О.П.

 

Міський голова                                                             А.П.Федорук

Керуючий справами                                                      Г.В.Сурай

 

Погоджено:

 

Заступник міського голови                                           О.П.Смолькін

Завідувач  юридичним відділом                                   Т.О.Шаправський

 

Подання:

 

Директор КП «Бучабудзамовник»                                  С.А.Демченко