Про забезпечення проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на особливий період у м. Буча

Рішення №
77

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 « 21  »  лютого  2017 року                                                                                              № 77

 

Про забезпечення проведення мобілізації

людських і транспортних ресурсів

на особливий період у м. Буча

 

    З метою своєчасного і якісного проведення заходів з мобілізації людських і транспортних ресурсів на території міста Буча в особливий період, відповідно до Законів України «Про оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 року № 389 «Про затвердження Положення про військові комісаріати», Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бучанської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Організацію призову і поставки ресурсів на території міста Буча в особливий період здійснювати через пункт управління мобілізацією Ірпінсько-Бучанського об’єднаного міського військового комісаріату (далі - Ірпінсько-Бучанський ОМВК).

2. Для встановлення взаємодії по координації роботи між пунктом управління мобілізацією та місцевими органами влади включити до складу групи управління військового комісаріату Коваленка С.М., начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонно-мобілізаційної роботи.

3.  З метою забезпечення в особливий період своєчасного оповіщення, призову і поставки мобілізаційних ресурсів, створити на території міста Буча дільницю оповіщення з пунктом відправки ресурсів та пунктом попереднього збору техніки, згідно                            додатку 1.

4.   Керівникам підприємств, установ, організацій та навчальних закладів, незалежно від підпорядкування та форм власності, забезпечити явку до Ірпінсько-Бучанського ОМВК військовозобов’язаних, які призначені до мобілізаційних нарядів, згідно повісток,  або на вимогу військового комісаріату.

5.  Бучанському відділенню УДППЗ «Укрпошта» здійснити доставку повідомлень військового комісара Ірпінсько-Бучанського ОМВК про виклик до військового комісаріату військовозобов’язаних та громадян, які не досягли граничного віку перебування у запасі.

 

6.   Підрозділу Національної Поліції в місті Буча, за зверненням військового комісара Ірпінсько-Бучанського ОМВК здійснювати розшук, затримання та доставку до військового комісаріату громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку.

7. КП «Бучанське УЖКГ», керівникам інших організацій, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власникам будинків, відповідно до розпорядження військового комісара Ірпінсько-Бучанського ОМВК, здійснити оповіщення військовозобов’язаних про їх виклик до військових комісаріатів шляхом вручення повісток та забезпечити їх прибуття за викликом.

8.     Керівникам підприємств, установ, організацій і навчальних закладів:

-    забезпечити, за вимогою Ірпінсько-Бучанського ОМВК, оповіщення і збір у встановлені терміни військовозобов’язаних і працівників установ і підприємств, організацій та навчальних закладів призначених до складу  адміністрації мобілізаційних пунктів, згідно затверджених Ірпінсько-Бучанським ОМВК списків;

     -    забезпечити передачу будівель, споруд і приміщень, майна  та матеріально - технічних засобів для розгортання та  організації роботи пунктів оповіщення, збору і відправки   мобілізаційних ресурсів,  згідно додатку 2;

     -    забезпечити накопичення, утримання і зберігання  в належному стані техніки,  споруд,  будівель,  приміщень,  майна,  матеріально - технічних  засобів  та об’єктів  інфраструктури,  що  підлягають  передачі  у  разі мобілізації Збройними  Силами України, іншими військовим формуванням або призначені  для  забезпечення роботи  мобілізаційних пунктів  у  постійній   готовності до  їх  використання  за призначенням, згідно мобілізаційного плану Ірпінсько-Бучанського ОМВК;

      - керівникам    організацій,    підприємств  і    установ, що постачають   техніку в Збройні Сили України по  нарядах військового комісаріату, створити запас паливо - мастильних матеріалів  із розрахунку запасу ходу одиниці техніки на 500 км.

            9. Керівникам організацій, підприємств, установ і навчальних закладів на яких покладені мобілізаційні завдання сприяти та  особисто приймати участь в періодичному проведенні занять з адміністрацією дільниці оповіщення  (ДО), пункту збору військовозобов’язаних  (ПЗВ), пункту збору техніки (ППЗТ) та бути в постійній готовності до проведення оповіщення і поставки мобілізаційних ресурсів.

           10. Військовому комісару Ірпінсько-Бучанського ОМВК, за погодженням з Бучанською міською радою, проводити з адміністрацією мобілізаційних пунктів :

       -     практичні  заняття  з  розгортанням   мобілізаційних    пунктів  (2 рази на рік та за планом Ірпінсько-Бучанського ОМВК);

        -    теоретичні заняття  (збори)   з  адміністрацією  мобілізаційних  пунктів  (1 раз в 2  місяці, за планом Ірпінсько-Бучанського ОМВК).

            11. Відділу з питань надзвичайних  ситуацій, цивільного захисту населення та   оборонно-мобілізаційної  роботи Бучанської міської ради розробити план заходів щодо    забезпечення  індивідуальними засобами захисту військовозобов’язаних, які підлягають відправці у  військові частини та адміністрацію мобілізаційних пунктів військового комісаріату;

  12. Головному редактору газети «Бучанські новини»: з  оголошенням  відкритої   мобілізації  негайно  опублікувати  наказ    Ірпінсько-Бучанського військового комісара «Про оголошення мобілізації»  в позачерговому номері газети та забезпечити його розповсюдження.

  13. Комунальному виробничому підприємству громадського харчування      «Продсервіс»: за письмовою заявкою Ірпінсько-Бучанського військового комісара забезпечити в особливий період приготування їжі  та організацію  харчування адміністрації дільниці оповіщення та на пункті  попереднього  збору техніки.

 14.  Ірпінсько-Бучанському ОМВК заключити з КПГХ  «Продсервіс»  відповідний договір щодо організації харчування  на дільниці оповіщення та пункті  попереднього  збору техніки.

 15.  Всі  розрахунки  на  проведення  мобілізаційних  заходів  проводити  за   рахунок мобілізаційного кредиту, який відкриється в період проведення мобілізації.

 16.  Відділу з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення та оборонно-мобілізаційної роботи Коваленку С.М. довести дане рішення до   керівників   підприємств,   установ,   організацій   та   навчальних   закладів.

 17.   Загальне  керівництво  та контроль за проведенням заходів, передбачених цим рішенням, покласти на Бучанського міського голову, Федорука А.П.

 

 

Міський голова                                                                                              А.П.Федорук

           

 

В.о керуючого справми                                                                                 О.Ф.Пронько

           

Погоджено:

           

Завідувач юридичним відділом                                                                    Т.О.Шаправський

 

 

Подання

Начальник відділу з питань

НС ЦЗН та ОМР                                                                                               С.М.Коваленко