Про виплату стипендій міського голови обдарованій молоді у січні-лютому місяцях 2016 року

Рішення №
4

 

БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

« 19 » січня 2016 року                                                                                                                                № 4

 

 

Про виплату стипендій міського голови

обдарованій молоді

у січні-лютому місяцях 2016 року

 

Розглянувши подання начальника служби у справах дітей та сім’ї, С.П.Архипенко, про виплату стипендій міського голови обдарованій молоді, відповідно до рішення сесії Бучанської міської ради № 2426-76-VІ від 01.09.2015 р. «Про внесення змін до Положення про стипендію Бучанського міського голови», розпорядження міського голови «Про призначення стипендій Бучанського міського голови» від 02.09.2015р. № 94, з метою виконання «Комплексної програми підтримки та розвитку молоді «Молодь Бучі», керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

 

ВИРІШИВ:

 

1. Провести фінансування видатків для вручення стипендій міського голови обдарованій молоді за рахунок місцевого бюджету міста Буча по
КФКВ 091103 «Соціальні програми державних органів у справах молоді»,
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню». (Додатки 1, 2).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з соціально - гуманітарних питань, Матюшенко Л.А. 

 

Міський голова

А.П. Федорук

Керуючий справами

Г.В.Сурай

Погоджено:

 

Заступник міського голови

Л.А. Матюшенко

Начальника фінансового управління

Т.А. Сімон

Завідувач юридичним відділом

І.В.Недашківська

Подання:

 

Начальник служби у справах дітей та сім’ї

С.П. Архипенко