Про виконання міських програм соціального захисту окремих категорій населення в 2015 році

Рішення №
441

 

БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

« 17 » листопада 2015 року                                                                                                                                № 441

 

Про виконання міських програм

соціального захисту окремих категорій населення

в 2015 році

 

Заслухавши інформацію в. о. начальника управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Назаренко Г.В. «Про виконання міських програм щодо соціального захисту окремих категорій населення в 2015 році» та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бучанської міської ради

 

ВИРІШИВ:

  1. Інформацію в. о. начальника управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Назаренко Г.В про виконання міських програм щодо соціального захисту окремих категорій населення в 2015 році, взяти до відома (додаток - Інформація).

  2. Управлінню праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи сприяти покращенню роботи щодо обслуговування пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян та соціально незахищених верств населення міста. Використовувати в своїй діяльності нові форми соціального обслуговування населення міста.

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з соціально-гуманітарних питань Матюшенко Л.А.

 

 

Міський голова

А.П. Федорук

Керуючий справами

Г.В.Сурай

Погоджено:

 

Заступник міського голови

Л.А. Матюшенко

Завідувач юридичним відділом

І.В.Недашківська

Інформація:

 

В. о начальника управління праці, соціального захисту та захисту

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Г.В.Назаренко