Про виконання бюджету міста Буча за І півріччя 2016 року

Рішення №
621-15 -VII

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

« 28  »  липня     2016 року                                                                              №  621-15 -VII

 

 

Про виконання бюджету  міста

Буча за І півріччя 2016 року

 

             Розглянувши та обговоривши звіт начальника фінансового управління, Сімон Т.А., про виконання бюджету міста Буча за І півріччя 2016 року, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України (зі змінами), керуючись п. 23  ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  звіт про виконання бюджету міста Буча  за І півріччя 2016 року по доходах у сумі: - 131 588 654,66 грн.(сто тридцять один мільйон п'ятсот вісімдесят вісім тисяч шістсот п'ятдесят чотири грн. 66 коп.), у тому числі  по видатках у сумі – 107 229 350,69 грн. (сто сім  мільйонів двісті двадцять дев'ять тисяч триста п'ятдесят грн. 69 коп.) :

1.1. По загальному фонду бюджету міста Буча за І півріччя  2016  року по доходах у сумі – 120 060 121,28 грн. (сто двадцять  мільйонів  шістдесят тисяч сто двадцять одна грн. 28 коп.), по видатках у сумі – 87 112 725,760 грн. (вісімдесят сім мільйонів сто дванадцять тисяч сімсот двадцять п'ять грн. 76 коп.)

1.2. По  спеціальному  фонду  бюджету  міста  Буча за І півріччя 2016 року по доходах у сумі – 11 528 533,38грн. (одинадцять  мільйонів п'ятсот двадцять вісім тисяч п'ятсот тридцять три грн. 38 коп.), по видатках у сумі – 20 116 624,93  грн. (двадцять  мільйонів сто шістнадцять тисяч шістсот двадцять чотири грн. 93 коп.).

2. 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

 

 

Секретар ради                                                  В.П.Олексюк