Про виконання бюджету міста Буча за 9 місяців 2016 року

Рішення №
913 -21 -VII

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

« 29  »  листопада  2016 року                                                               №  913  -21 -VII

 

 

Про виконання бюджету  міста

 Буча за 9 місяців 2016 року

 

             Розглянувши та обговоривши звіт начальника фінансового управління, Сімон Т.А., про виконання бюджету міста Буча за 9 місяців 2016 року, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України (зі змінами), керуючись п. 23  ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  звіт про виконання бюджету міста Буча  за 9 місяців 2016 року по доходах у сумі: - 197 387 402,95 грн.(сто дев'яносто сім мільйонів триста вісімдесят сім тисяч чотириста дві грн. 95 коп.), у тому числі  по видатках у сумі – 177 020 940,39 грн. (сто сімдесят сім мільйонів  двадцять  тисяч дев'ятсот сорок  грн. 39 коп.) :

1.1. По загальному фонду бюджету міста Буча за 9 місяців 2016  року по доходах у сумі – 184 145 291,40 грн. (сто вісімдесят чотири мільйона сто сорок п'ять тисяч двісті дев'яносто одна грн. 40 коп.), по видатках у сумі – 138 511 974,75 грн. (сто тридцять вісім мільйонів п'ятсот одинадцять тисяч дев'ятсот сімдесят чотири грн. 75 коп.)

1.2. По  спеціальному  фонду  бюджету  міста  Буча за 9 місяців 2016 року по доходах у сумі – 13 242 111,55 грн. (тринадцять мільйонів двісті сорок дві тисячі сто одинадцять грн. 55 коп.), по видатках у сумі – 38 508 965,64  грн. (тридцять вісім  мільйонів п'ятсот вісім тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять грн. 64 коп.).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

 

 

 

                      Міський голова                                                         А.П.Федорук