Про виконання бюджету міста Буча за 9 місяців 2015 року

Рішення №
18-2-VII

 

БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

« 26 » _листопада 2015 року                                                                                                        № 18 - 2 -VII

 

Про виконання бюджету міста

Буча за 9 місяців 2015 року

 

Розглянувши та обговоривши звіт в.о начальника фінансового управління, Якубенко С.В., про виконання бюджету міста Буча за 9 місяців 2015 року, відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України (зі змінами), керуючись п. 23 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Буча за 9 місяців 2015 року по доходах у сумі: 133 227 574,92 грн.(сто тридцять три мільйони двісті двадцять сім тисяч п'ятсот сімдесят чотири грн. 92 коп .), по видатках у сумі – 134 838 536,06 грн. (сто тридцять чотири мільйони вісімсот тридцять вісім тисяч п'ятсот тридцять шість грн. 06коп.) у тому числі :

1.1. По загальному фонду бюджету міста Буча за 9 місяців 2015 року по доходах у сумі – 124 766 823,93грн. ( сто двадцять чотири мільйони сімсот шістдесят шість тисяч вісімсот двадцять три грн. 93коп.), по видатках у сумі – 103 790 753,25грн.( сто три мільйони сімсот дев'яносто тисяч сімсот п'ятдесят три грн. 25 коп).

1.2. По спеціальному фонду бюджету міста Буча за 9 місяців 2015 року по доходах у сумі – 8 460 750,99грн ( вісім мільйонів чотириста шістдесят тисяч сімсот п'ятдесят грн. 99коп .), по видатках у сумі – 31 047 782,81 грн. ( тридцять один мільйон сорок сім тисяч сімсот вісімдесят дві грн. 81 коп.).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва,житлово-комунального господарства,бюджету, фінансів та інвестування.

 

 

Секретар ради                                                                                                                           В.П.Олексюк