Про внесеннязмін до рішення № 53 - 4 -VІІ від 24.12.2015 року

Рішення №
361 – 10 –VII

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА     РАДА

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДЕСЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

  Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я   

 

«28»   квітня   2016 року       № 361 – 10 –VII
 

Про внесеннязмін до рішення № 53 - 4 -VІІ 

від 24.12.2015 року «Про затвердження плану діяльності

з підготовкипроектіврегуляторнихактів

у сферігосподарськоїдіяльності в м. Буча на 2016 рік

та плану-графікупроведеннязаходів

з відстеженнярезультативностіприйнятих

регуляторнихактівв м. Буча на 2016 рік»

 

ВідповіднодоЗаконуУкраїни «Прозасадидержавноїрегуляторноїполітикиусферігосподарськоїдіяльності», узв’язкузнабраннямчинностіЗаконуУкраїни «ПровнесеннязміндоЗемельногокодексуУкраїнищодопроведенняземельнихторгів» № 1012-VIIIвід 18.02.2016 року, керуючисьст.ст. 25, 26 ЗаконуУкраїни «ПромісцевесамоврядуваннявУкраїні» міськарада

 

ВИРІШИЛА:

 

Внести зміни до плану діяльності з підготовкипроектіврегуляторнихактів у сферігосподарськоїдіяльності в м. Буча на 2016 рік (додаток 1) доповнившийого пунктом 7 наступногозмісту:

7.

Проект рішенняБучанськоїміської ради «Про pатвердженняположення пропроведенняаукціонів з продажу земельнихділянокабо прав на них, що належать до комунальноївласностітериторіальноїгромадиміста Буча»

Даний регуляторний акт приймається для урегулюваннявідносин з продажу земельнихділянокабо прав на них на земельних торгах, якіпроводяться у форміаукціонів

ІІ – IІІ квартали 2016 року

Юридичнийвідділ, земельнийвідділ, фінансовеуправлінняБучанськоїміської ради

 

Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на комісію з питаньсоціально- економічногорозвитку, підприємництва, житлово-комунальногогосподарства, бюджету, фінансів та інвестування.

           

Міський голова                                                                                                   А.П. Федорук