Про внесення змін до Статуту КП «Газета «Бучанські новини» Бучанської міської ради , затвердженого рішенням Бучанської міської ради від 31.05.2007 р. №237-10-V

Рішення №
129-6-VIІ

БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

08292, місто Буча, вулиця Енергетиків, 12

ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

„ 28 „ січня 2016 року                                                                                                     № 129 - 6- VIІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін до Статуту КП «Газета «Бучанські новини» Бучанської міської ради ,

затвердженого рішенням Бучанської міської ради від 31.05.2007 р. №237-10-V

 

З метою належного контролю за діяльністю КП «Газета «Бучанські новини «Бучанської міської ради, засновником якого є Бучанська міська рада, беручи до уваги статут КП «Газета «Бучанські новини» Бучанської міської ради, затверджений рішенням Бучанської міської ради від 31.05.2007 року №237-10- V, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Внести зміни до статуту КП «Газета «Бучанські новини» Бучанської міської ради, затвердженого рішенням Бучанської міської ради від 31.05.2007 року №237-10- V, а саме до п. 7.4 розділу 7 Головний редактор газети ,та викласти у новій редакції:

Головний редактор розпоряджається фінансами та майном Редакції, вирішує господарські питання, укладає від імені Редакції договори, видає довіреності, відкриває в установах банку розрахунковий та інші рахунки, призначає та звільняє в установленому законом порядку працівників Редакції, визначає режим праці, службові обов’язки співробітників Редакції та затверджує посадові інструкції, умови їх найму,

Подає на затвердження Засновнику структуру Редакції, її штатний розклад.

2. КП «Газета «Бучанські новини» Бучанської міської ради, здійснити реєстрацію змін до статуту у реєстраційній службі Бучанського міського управління юстиції.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань регламенту, правової політики, депутатської етики та контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

 

Міський голова                                                                                                                А.П.Федорук