Про внесення змін до статуту КП «Газета «Бучанські новини»

Рішення №
468 - 11 -VІІ

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ    СЬОМОГО    СКЛИКАННЯ

Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я

 

« 26 »  травня   2016 р.                                                                             №  468  - 11 -VІІ

 

Про внесення змін

до статуту КП «Газета «Бучанські новини» 

 

З метою приведення установчих документів КП «Газета «Бучанські новини»  до вимог чинного законодавства, керуючись Цивільним та Господарським кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до статуту комунального підприємства  «Газета «Бучанські новини», а саме:

 

-Пункт 1.1. Розділу І «Загальні положення»  викласти в новій редакції, а саме:

«1.1. Редакція газети «Бучанські новини» (Редакція) є комунальним підприємством, заснованим на базі комунальної власності територіальної громади міста Буча Київської області».;

-Пункт 4.2. Розділу ІV «Майно редакції» доповнити підпунктом 3 наступного змісту:

«фінансування з місцевого бюджету»;

-Пункт 4.7. Розділу ІV «Майно редакції» - виключити;

-Пункт 8.1. Розділу VІІІ «Фінансова підтримка редакції» викласти в новій редакції, а саме:

«8.1. Під час планування міського бюджету на черговий (наступний) рік, до фінансового управління міської ради за підписом головного редактора та бухгалтера подається кошторис із розрахунком коштів, необхідних для здійснення програмної діяльності редакції»;

-Пункт 8.2. Розділу VІІІ «Фінансова підтримка редакції» викласти в новій редакції, а саме:

«8.2. У разі відсутності зауважень до поданого кошторису, Засновник щорічно передбачає в міському бюджеті виходячи з його реальних можливостей, зазначену в кошторисі суму коштів для Редакції на цілі передбачені Програмою газети та цим Статутом»;

-Пункт 8.3. Розділу VІІІ «Фінансова підтримка редакції» - виключити, в зв’язку з чим пункт 8.4. Статуту вважати пунктом 8.3.

2. Провести державну реєстрацію змін до установчих документів в установленому   законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально- економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

          Секретар ради                                                                                В.П. Олексюк