Про внесення змін до штатних розписів структурних підрозділів відділу освіти Бучанської міської ради

Рішення №
971 - 22 - VIІ

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ    СЬОМОГО    СКЛИКАННЯ

 

 
Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я
« 15 »  грудня  2017р.                                                                            № 971 - 22-VIІ

 

Про внесення змін до штатних розписів

структурних підрозділів відділу освіти

Бучанської міської ради

 

                Розглянувши подання начальника відділу освіти Бучанської міської ради, Цимбала О.І., щодо внесення змін до штатного розпису структурних підрозділів відділу, Керуючись Законами України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Законом України «Про місцеве самоврядування», наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557,  Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 р. № 102, зміни до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016 № 544, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 червня 2016 р. за № 821/28951, наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010  N 1205 Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2006  N 471  Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної  плати працівників освіти,закону України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» від 05.06.2014р. №1324- VIІ, Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 12.07.2016 № 1/9-364 Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році,  Постанови КМУ від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»  зі змінами  у додаток 2 від 08.07.2015р.  та в зв’язку з виробничою необхідністю відділ освіти Бучанської міської ради просить дозволу внести з 01.01.2017 року зміни до штатних розписів структурних підрозділів відділу освіти в межах затвердженого фонду оплати праці на 2017 рік., міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Внести з 01.01.2017 року зміни до штатних розписів загальноосвітніх навчальних закладів (додаток)
Відділу освіти Бучанської міської ради внести зміни до штатних розписів в межах затвердженого фонду оплати праці на 2017 рік.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічного планування бюджету та фінансів, а також на комісію з питань освіти, культури, спорту, справ молоді та гуманітарних питань.

 

   Міський голова                                                                А.П.Федорук