Про внесення змін до штатних розписів Структурних підрозділів відділу освіти Бучанської міської ради

Рішення №
767 - 18-VIІ

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ    СЬОМОГО    СКЛИКАННЯ

 

Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я

« 06 »  жовтня  2016 р.                                                          № 767 - 18-VIІ

 

Про внесення змін до штатних розписів

Структурних підрозділів відділу освіти

Бучанської міської ради

 

Розглянувши подання начальника відділу освіти Бучанської міської ради, Цимбала О.І., щодо внесення змін до штатного розпису структурних підрозділів відділу, керуючись Законами України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Законом України «Про місцеве самоврядування», наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки» від 20.04.2007 р. № 643,  Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки Українивід 15.04.1993 р. № 102, зміни до Типових штатних нормативів дошкільних навчальнихз акладів, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016 № 544, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 червня 2016 р. за № 821/28951, наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010  N 1205 Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2006  N 471  Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти,
закону України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» від 05.06.2014р. №1324- VIІ, Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 12.07.2016 № 1/9-364 Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році,  Постанови КМУ від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»  зі змінами  у додаток 2 від 08.07.2015р.  № 479 листа Міністерства освіти і науки України від 20.07.2016р. №1/9-383 «Про забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами та організацію у 2016-2017 н.р. належного психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу»,  невідповідності потужності (переповнюваність) дошкільних навчальних закладів м.Буча, наказу відділу освіти Бучанської міської ради «Про проведення тарифікації педагогічних працівників  на  2016/2017 навчальний рік» від 13.08.2016 року  № 120-О, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Внести з 01.09.2016 року зміни до штатних розписів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до проведеної тарифікації на 2016-2017 н.р. (додаток)

Відділу освіти Бучанської міської ради внести зміни до штатних розписів в межах затвердженого фонду оплати праці на 2016 рік.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічного планування бюджету та фінансів, а також на комісію з питань освіти, культури, спорту, справ молоді та гуманітарних питань.

 

Секретар ради                                                                   В.П.Олексюк