Про внесення змін до штатного розпису Бучанської дитячої школи мистецтв імені Л.Ревуцького

Рішення №
780-18-VІI

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я

 

“  06  ” жовтня 2016 року                                                                           № 780-18-VІI

 

Про внесення змін до штатного розпису

Бучанської дитячої школи мистецтв

імені Л.Ревуцького відділу культури та

спорту виконавчого комітету

Бучанської міської ради

 

Розглянувши подання в.о. завідувача відділу культури та спорту Авдіюк С.В. щодо внесення змін до штатного розпису Бучанської дитячої школи мистецтв імені Л.Ревуцького, згідно Наказу Міністерства культури і мистецтвУкраїни від 06.08.2001 р. № 523 (іззмінами ) п. 3.4 та Наказу Міністерства культури і туризму України за № 570/0/16-06 від 18.07.2006 р. «Про затвердження Типових навчальних планів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), Закону України «Про освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», Наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. №557, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 р. №102, наказу відділу культури виконавчого комітету Бучанської міської ради «Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2016/2017 навчальний рік» від 02.09.2014 р. №114, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Внести з 01.09.2016 зміни до штатного розпису по навантаженню викладачів Бучанської дитячої школи мистецтв ім. Л.Ревуцького згідно тарифікаційних списків.

2.Внести з 01.09.2016 зміни до штатного розпису головного розпорядника коштів відділу культури та спорту Бучанської міської ради, ввівши додатково 3,0 педагогічні ставки, а саме:

          - викладач з образотворчого мистецтва – 0,5 педагогічної ставки,

          - викладач з вокала – 0,5 педагогічної ставки.

          - викладач за фахом  «Скрипка» (струнно-смичковий відділ)–0,5 педагогічної ставки,

          - викладач за фахом «Гітара»(струнно-щипковий відділ) – 0,5 педагогічної ставки,

- викладач з предмету  «Спеціальне фортепіано» – 0,5 педагогічної ставки,

          - концертмейстер – 0,5 педагогічної ставки.

    3.Централізованій бухгалтерії внести відповідні зміни до штатного розпису установ відділу культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради та проводити видатки в межах  затвердженого фонду оплати праці  на 2016 рік.

 4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти,   культури, спорту, справ молоді та гуманітарних питань і постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємства, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

Секретар ради                                                        В.П.Олексюк