Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради за № 2271-72-VI від 25.06.2015р.

Рішення №
1026- 24 -VІІ

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО    СКЛИКАННЯ

                                                                        

 

Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я

 

« 26 »  січня  2017 р.                                                                                     № 1026- 24 -VІІ

 

 

Про внесення змін до рішення Бучанської

 міської ради за № 2271-72-VI від 25.06.2015р.

«Про встановлення ставок плати за землю,

за земельні ділянки на території міста Буча»

 

На виконання пункту 115-121 Закону України №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21 грудня 2016 року, відповідно до ст.269-289 Податкового кодексу України, з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства, керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

Внести зміни у додаток 1 до рішення сесії Бучанської міської ради за № 2271-72-VI від 25.06.2015р. «Про встановлення ставок плати за землю,за земельні ділянки на території міста Буча» зі змінами та доповненнями, а саме:

 

1.1.           Слова «Ірпінська ОДПІ» в усіх відмінках замінити на слова «Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ»

1.2.           Розділ 7 доповнити пунктом 7.4. такого змісту:

"7.4. Якщо фізична особа, визначена у пункті 7.1.має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

       Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву".

1.3.            Пункт 8.1 доповнити абзацами  такого змісту:

" - державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

 - державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій".

 Абзац другий пункту 10.1.  доповнити словами "за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України".
В абзаці другому пункту 12.1 слова "майно у сфері будівництва" замінити словами "майно, у сфері будівництва";

1.6.           Пункт 12.5. викласти в такій редакції:

"12.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового Кодексу.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим  власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним)".

 

1.7.  У пункті 14.1:

в абзаці третьому слово "податкової" замінити словом "фінансової";

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України";

1.8.   Абзац четвертий пункту 15.2. викласти в такій редакції:

"У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 115".

Зміни, внесені в даному рішенні, вступають в дію  з 01.01.2017 року.
Відділу економіки оприлюднити дане рішення в місцевих засобах інформації та на офіційному сайті Бучанської міської ради.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

 

 

 Міський голова                                                                                   А.П.Федорук