Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради за № 2055 - 65 -VІ від 29.01.2015 р.

Рішення №
1027 - 24 -VІІ

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ    СЬОМОГО    СКЛИКАННЯ

                                                            

 

Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я

 

« 26 »  січня  2017 р.                                                                             № 1027 - 24 -VІІ

 

 

Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради

за № 2055 - 65 -VІ від 29.01.2015 р.

«Про встановлення податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки,

на території міста Буча»

 

            На виконання пункту 113 Закону України №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21 грудня 2016 року, відповідно до статті 266 Податкового кодексу України, з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства Порядку встановлення податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки в м.Буча, керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Внести зміни в додаток 1 до рішення Бучанської міської ради за № 2055 - 65 -VІ від 29.01.2015 р. «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території міста Буча» зі змінами та доповненнями, а саме:

Слова «Ірпінська ОДПІ» в усіх відмінках замінити на слова «Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ»
Пункт 3.2. доповнити підпунктами «13-16» такого змісту:

13)об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

14)об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

15)об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та параолімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

16)об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей";

У пункті 5.3. абзац 6 викласти в наступній редакції «Бучанська міська рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає  до Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України»;
У пункті 6.1.  цифру і слово «1 відсотка» замінити цифрой і словом «0,5 відсотків»
У пункті 6.2.  цифру і слово «1 відсотка» замінити цифрой і словом «0,5 відсотків»
У пункті 6.3.  цифру і слово «1 відсотка» замінити цифрой і словом «0,5 відсотків»
В  абзаці третьому пункту 7.2.слова «податкову і митну» замінити словом «фінансову».
Пункт 7.4. викласти в такій редакції «7.4.Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;
У пункті 8.1. слова "він втратив" замінити словом "припинилося", а слово "виникло" - словами "він набув";

Зміни, внесені в даному рішенні, вступають в дію з 01.01.2017 року.
Відділу економіки оприлюднити дане рішення в місцевих засобах інформації та на офіційному сайті Бучанської міської ради.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

 

 

           

Міський голова                                                                            А.П.Федорук