Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради за № 2053-65-VI від 29.01.2015р.

Рішення №
1028 - 24 -VІІ

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО    СКЛИКАННЯ

                                                                        

 

Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я

 

« 26»  січня  2017 р.                                                                              № 1028 - 24  -VІІ

 

 

Про внесення змін до рішення

Бучанської міської ради за № 2053-65-VI

від 29.01.2015р. «Про встановлення ставок

 єдиного податку для фізичних осіб-підприємців,

 які здійснюють господарську діяльність

на території міста Буча»

 

На виконання пункту 30 Закону України №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20 грудня 2016 року та пунктів 122-128 Закону України №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21 грудня 2016 року, відповідно до Глави 1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності, Розділу XIV. Спеціальні податкові режими. Податкового кодексу України, з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства Порядку встановлення ставок єдиного податку в м.Буча, керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни в Додаток 1 до рішення Бучанської міської ради за № 2053-65-VI від 29.01.2015р. «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території міста Буча» зі змінами та доповненнями, а саме:

1.1. Слова «Ірпінська ОДПІ» в усіх відмінках замінити на слова «Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ»

1.2. Абзац 9 пункту 2.1.доповнити словами "а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період";

1.3. У підпункті 2.2.8. пункту 2.2. слова "суб’єкти господарювання" замінити словами "платники податків";

1.4. Абзац 3 підпункт 2.2.9. пункту 2.2. .доповнити словами "а також крім електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25 відсотків доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) такого суб’єкта господарювання)".

1.5. Пункт 3.12. виключити.

1.6. В абзацах першому та другому пункту 31.2. слова та цифри «розділом XII Податкового  Кодексу» замінити словами «Податковим Кодексом»;

1.7. Пункт    31.3. виключити;  

1.8.Пункт 4.1. викласти в такій редакції:

"4.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі  - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі  - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки)";

1.9.У підпункті 1 пункту 4.2. слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами "прожиткового мінімуму";

1.10.У підпункті 5 пункту 4.8. цифру "5" замінити цифрою "3"

1.11.У пункті 4.9.

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) - 0,95";

у підпунктах 2) та 3) цифри "0,49" замінити цифрами "0,57";

у підпункті 4) цифри "0,16" замінити цифрами "0,19";

у підпункті 6):

абзац перший викласти в такій редакції:

"6) для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, - 6,33";

абзац другий виключити.

1.12.У пункті 5.6. слова "подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності" замінити словами "відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення".

1.13.У пункті 6.8. слова "до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності або" виключити.

1.14. Розділ 7 доповнити пунктом 7.4. такого змісту:

"7.4. Дивіденди, що виплачуються платниками єдиного податку третьої групи (юридичними особами) та четвертої групи власникам корпоративних прав (засновникам таких платників єдиного податку), оподатковуються за правилами, встановленими розділами II і IV Податкового Кодексу".

Зміни, внесені в  даному рішенні, вступають в дію з 01.01.2017 року.
Відділу економіки оприлюднити дане рішення в місцевих засобах інформації та на офіційному сайті Бучанської міської ради.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

 

 Міський голова                                                                                  А.П.Федорук