Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради "Про затвердження Типової форми договору оренди земельної ділянки суб’єктів господарювання"

Рішення №
358–10– VII

БУЧАНСЬКА   МІСЬКА   РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕСЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я

 

« 28»  квітня  2016 р.                                                                          № 358–10– VII

 

Про внесення змін до рішення

Бучанської міської ради «Про затвердження

Типової форми договору оренди земельної

ділянки суб’єктів господарювання

(юридичні особи/фізичні особи-підприємці)

в місті Буча»

№ 217 -9 – VI від 28.04.2011р.

 

З метою необхідності удосконалення правовідносин щодо оренди земельних ділянок в м. Буча та приведення у відповідність до вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі» орендних відносин, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в України», міська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни в додаток 1 до рішення Бучанської міської ради від 28.04.2011р. № 218 - 9 – VI «Про затвердження Типової форми договору оренди земельної ділянки суб’єктів господарювання(юридичні особи/фізичні особи-підприємці) в місті Буча» , а саме:

 - пункт1.2. викласти в новій редакції:

 «1.2 Земельна ділянка розташована за адресою: місто Буча, ________________ площею ______ кв. м. ( схема розміщення земельної ділянки в системі міста додається), кадастровий номер _____________________»

пункт 1.4  викласти в новій редакції:

 «1.4 Нормативно-грошова оцінка земельної складає _____________________ (Довідка про визначення нормативно-грошової оцінки земельної ділянки)»

- з пункту 4.1 речення «Базовим рівнем орендної плати є розмір земельного податку» - виключити.

- пункт 4.6 Розмір орендної плати переглядається щороку станом на 1 січня при проведенні індексації грошової оцінки земельної ділянки, яка здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про проведення індексації грошової оцінки земель» №789 від 12.05.2000 р., при проведенні грошової оцінки земель міста та відповідно до рішень органу місцевого самоврядування  - виключити.

- пункт 5.2 викласти в новій редакції:

«5.2 Земельна ділянка вважається переданою з  моменту  державноїреєстрації  права оренди. Обов’язок Державної реєстрації договору оренди покладається на орендаря».

- до розділу «Обов’язки орендаря»  додатипункт 8.4 наступного змісту:

«8.4 У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря, орендар зобов’язаний сплатити орендодавцю орендну плату за рік».

-  до розділу «Права Орендодавця» додати  пункт 9.3 наступного змісту:

«9.3 У разірозірвання договору орендиземлі з ініціативиорендаря, орендодавець має право вимагати від орендаря слати орендної плати за рік»

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

     

 

Міський голова                                                                                   А.П. Федорук