Про відміну рішення № 24 від 30.11.2010 р. та затвердження Положення про створення комісії з питань захисту прав дитини у новій редакції

Рішення №
128

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

« 21  »  березня  2017 року                                                                                         № 128

 

 

 

Про відміну рішення № 24 від 30.11.2010 р. та

затвердження Положення про створення комісії

з питань захисту прав дитини у новій редакції

 

            Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", та про внесення змін та доповнень до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», виконавчий комітет Бучанської міської ради

 

 

 

ВИРІШИВ:

 

 

1. Створити комісію з питань захисту прав дитини (додаток 1).
2. Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини у новій редакції (додаток 2).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника служби у справах дітей та сім’ї, Архипенко С.П.

 

 

Міський голова                                                                                   А.П.Федорук

 

Керуючий справами                                                                          О.М.Михайлюк           

 

Погоджено:

 

Завідувач юридичним відділом                                                          Т.О.Шаправський

 

 

Подання:

Начальник служби

у справах дітей та сім’ї                                                                         С.П.Архипенко