Про умови оплати праці працівників Бучанської міської ради та її виконавчих органів

Рішення №
71-4-VІІ
  

 

БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

"24" грудня 2015 р.                                                                                                        №71 - 4 - VII

Про умови оплати праці працівників Бучанської

міської ради та її виконавчих органів

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судді та інших органів» (зі змінами та доповненнями), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Установити з 01.01.2016 року міському голові, заступникам міського голови, керівним працівникам, спеціалістам і службовцям Бучанської міської ради та її виконавчих органів посадові оклади, обов`язкові надбавки та доплати у розмірах, встановлених постановою Кабінету міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судді та інших органів» (зі змінами та доповненнями), постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 року № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів», постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 року № 643 «Про затвердження розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів».

При формуванні міського бюджету міста Буча визначати річний фонд оплати праці міського голови, заступників міського голови, керівних працівників, спеціалістів та службовців Бучанської міської ради та її виконавчих органів, створений у складі:

- посадового окладу;

- надбавки за ранг;

- надбавки за вислугу років (відсоток від посадового окладу з урахуванням доплати за ранг);

- надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи ( у розмірі 50-70% від посадового окладу з урахуванням - надбавки за ранг та вислугу років);

- надбавки до посадових окладів працівникам, які працюють в умовах режимних обмежень ( до 20%);

- матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги на оздоровлення (у розмірах, що не перевищують середньомісячної заробітної плати);

- фонду преміювання, створеного відповідно до положення про преміювання працівників Бучанської міської ради та її виконавчих органів, згідно колективних договорів.

Встановити надбавку керівникам і спеціалістам органів місцевого самоврядування та їх самостійних управлінь, відділів, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативних актів, що передбачено положенням про відповідний відділ чи управління, - у розмірі до 100 відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років, відповідно до розпорядження керівника установи.

Установити міському голові на період повноважень, відповідно до п.2, п.4, п.6 Постанови № 268 від 09.03.2006 р. зі змінами, такі виплати:

- надбавку за ранг та надбавку за вислугу років;

- надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 70 відсотків від посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років;

- щомісячну премію у розмірі 100 відсотків від посадового окладу та разові премії до професійних та державних свят у розмірі, що встановлюється керівникам відділів та служб міської ради, у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів, та економії фонду оплати праці;

- щорічну матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, щорічну матеріальну допомогу на оздоровлення, у розмірах, що не перевищують середньомісячної заробітної плати;

- надбавку у розмірі 20 % до посадового окладу, залежно від ступеня секретності інформації, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.1994 р. № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам, у зв`язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці».

5. Заступникам міського голови, відповідно до п.2, п.4, п.6 Постанови № 268 від 09.03.2006р.

зі змінами, такі виплати:

- надбавку за ранг та надбавку за вислугу років;

- надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 60 відсотків від посадового

окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років;

- щомісячну премію, встановлену розпорядженням міського голови, та разові премії до професійних та державних свят у розмірі, що встановлюється розпорядженням міського голови, у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів, та економії фонду оплати праці;

- щорічну матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, щорічну матеріальну допомогу на оздоровлення, у розмірах, що не перевищують середньомісячної заробітної плати;

- доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної

спеціальності – у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

- надбавку у розмірі 20 % до посадового окладу, залежно від ступеня секретності інформації, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.1994 р. № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам, у зв`язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці».

Здійснювати преміювання керівних працівників, спеціалістів, службовців виконавчого комітету Бучанської міської ради, самостійних відділів та управлінь, робітників, що займаються їх обслуговуванням, відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних, професійних свят та ювілейних дат, за підсумками роботи за квартал, рік, на підставі рішення керівника установи та у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів, та економії фонду оплати праці. Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються відповідно до положення про преміювання та матеріальне стимулювання працівників Бучанської міської ради, її самостійних відділів та управлінь, згідно колективних договорів.

Покласти персональну відповідальність за використання коштів фонду оплати праці на керівників головних розпорядників коштів місцевого бюджету міста Буча.

Затвердити структуру Бучанської міської ради.

Затвердити положення про структурні підрозділи Бучанської міської ради.

Затвердити штатні розписи по органам місцевого самоврядування («Відділ освіти Бучанської міської ради», «Бучанська міська рада», «Управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Бучанської міської ради»).

Умови оплати праці, затверджені цим рішенням, застосовуються з 01 січня 2016 року.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

Міський голова                                                                                                                                   А.П.Федорук