Про організацію та проведення призову громадян України на строкову військову службу до Збройних Сил України

Рішення №
368

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                             В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

«  13  »  вересня        2016 року                                                                                  № 368                    

 

Про організацію та проведення призову громадян України на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань України у жовтні-листопаді 2016 року

 

        

          Відповідно до Закону України « Про військовий обов’язок і військову службу »,  Постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року   № 352 « Про затвердження положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом », на виконання  Указу  Президента України від 30 березня 2016 року № 122/2016 « Про строки проведення  чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2016 році», та з метою виконання розпорядження Київської облдержадміністрації від 29 липня 2016 року        № 314  « Про організацію та проведення в Київській області призову громадян України на строкову військову службу  з 1 жовтня по 30 листопада 2016 року», ст.36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Бучанської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

З 1 жовтня по 30 листопада 2016 року організувати та провести призов громадян України на строкову військову службу, до Збройних Сил України та інших військових формувань України, яким до дня відправки у військові частини виповнилось 20 років, та старших осіб, які не досягли     27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Для проведення призову громадян України на строкову військову службу створити міську призовну комісію з резервом, у складі згідно додатків 1, 2.

Персональний склад міської призовної комісії та персональний склад медичного комісії на час засідань та проведення медичного огляду з 10 серпня 2016 року по 30 листопада 2016 року з 0900 ранку до 1300 кожного робочого дня звільнити від основної роботи. За всіма членами призовної комісії та медичного персоналу зберегти заробітну плату за основним місцем роботи

Створити та затвердити графік роботи призовної комісії та медичного персоналу при проведенні призову громадян міста Буча на строкову військову службу згідно додатку 3.

Для організації проведення медичного огляду призовників з метою визначення їх придатності до військової служби за станом здоров’я та фізичного розвитку призначити основний та резервний склад медичної комісії у складі згідно додатку 4. Робочий час медичної комісії в період призову встановити з 09.30 год.до 12.45 год.

Забезпечити роботу медичного персоналу та виконання заходів по проведенню медичного огляду призовників згідно додатку 5.

У визначені терміни забезпечити повне і якісне обстеження призовників, направлених міською призовною комісією в лікувально-профілак­тичні заклади міста, закріпити для цієї мети відповідних лікарів.

Забезпечити медичний персонал призовної дільниці згідно вимог наказів МО України № 402 від 14.08.2009 року, необхідним медичним інструментом, медичним та господарським майном.

Забезпечити необхідними розхідними матеріалами і препаратами рентген-кабінет і лабораторію для проведення відповідного рентгенологічного (флюорографічного) дослідження органів грудної клітини, ЕКГ, клінічного аналізу крові та інших аналізів в лабораторному відділенні Бучанської міської поліклініки.

Створити комісію для оперативної перевірки достовірності актів обстеження призовників та довідок про хворобу і госпіталізацію, виданих лі-кувально-профілактичними закладами міста призовникам в день або за кілька днів до їх відправки в складі команд до Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, а також негайного надання у виконавчий комітет міської ради достовірної інформації про виявлені порушення і вжиття відповідних заходів згідно додатку 6.

Створити оперативну групу із розшуку призовників, які ухиляються від призову згідно додатку 7.

Начальнику Бучанського міського відділу ГУ національної поліції:

проводити попереджувально-роз’яснювальну роботу з громадянами, які не прибувають за викликом на призовну комісію. За результатами оповіщення згідно зі списками військового комісаріату провести попередження про обов’язкову явку їх у військовий комісаріат та відповідальність за порушення чинного законодавства України. Матеріали проведеної роботи надавати в військовий комісаріат в 10 денний термін з дня подачі списків;

забезпечити виконання санкціонованих міським прокурором постанов відносно призовників, які не прибувають за викликом військового комісаріату і ухиляються від призову;

інформувати голову міської призовної комісії про результати проведеної роботи щотижнево по понеділках.

Заступнику голови Бучанської міської ради, керівникам установ, підприємств та організацій:

призначити з числа своїх заступників відповідальних за оповіщення призовників, які проживають на їх території, навчаються, працюють на підприємстві чи в організації;

організувати і провести оповіщення призовників про їх виклик в військовий комісаріат. Результати оповіщення надати в військовий комісаріат до 25 вересня 2016 року із зазначенням місця роботи (навчання) призовників та їх батьків, домашніх і робочих телефонів;

виділяти автомобільний транспорт та паливо для відправки призовників на обласну медичну комісію та відправки призовників до Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України згідно заявок Ірпінського міського військового комісаріату;

виділити одного працівника військово-облікового столу на період роботи міської призовної комісії для надання допомоги працівникам військового комісаріату, забезпечення явки на медичну комісію, призову на строкову військову службу та відправки призовників у військові частини.

Голові призовної комісії до 30 вересня 2016 року провести спільну нараду військового комісаріату, поліції, прокуратури, начальника комунального підприємства«Бучанського управління житлово-комунального господарства» з питань взаємодії по розшуку призовників, які ухиляються від призову.

Керівникам підприємств, організацій, установ та навчальних закладів подавати в військовий комісаріат повні та об’єктивні характеристики на юнаків, які підлягають призову на строкову військову службу.

Начальнику фінансового управління передбачити кошти згідно міської програми “Патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства ”.

Військовому комісару :

графік потреб автомобільного транспорту згідно додатку 8, надавати додатково у відповідності до відправок молодого поповнення до Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;

заявки на виділення автомобільного транспорту подавати за 5 (п’ять) діб до відправки призовників до Збройних Сил України;

організувати спільно з начальником служби у справах дітей та сім’ї та відділом культури та спорту Бучанської міської ради та провести до 10 жовтня 2016 року день призовника, присвячений урочистим проводам юнаків до Збройних Сил України та Внутрішніх військ;

систематично інформувати міського голову стосовно ходу проведення призову. Негайно інформувати про випадки порушення чинного законодавства України керівниками установ, організацій та підприємств;

до 26 грудня 2016 року надати міському голові підсумкову довідку-доповідь про результати осіннього призову 2016 року.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Смолькіна О.П., міського військового комісара підполковника Кайдана С.П.

 

Міський голова                                                 А.П.Федорук

 

 

Керуючий справами                                               Г.В.Сурай

Погоджено:

Заступник міського голови                                    О.П.Смолькін

 

Завідувач юридичним відділом                             Т.О.Шаправський

 

 

Подання:

 

Військовий комісар Ірпінсько-Бучанського ОМВК

підполковник                                                            С.П.Кайдан