Про надання дозволу відділу житлово- комунального господарства на участь у проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»

Рішення №
1165-26-VII

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА            
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 
Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я
 
 
«23 »  березня   2017 р.                                                                                № 1165-26-VII 
                                                                                               

Про надання дозволу відділу житлово-

комунального господарства

на участь у  проекті «Програма розвитку муніципальної

інфраструктури України»

 

З метою участі в проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» та відповідно до статей 26, 42, 60, 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 17, 74 Бюджетного кодексу України міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити відділу житлово-комунального господарства Бучанської міської ради взяти участь у проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» шляхом залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку на умовах, визначених Фінансовою угодою щодо проекту, в обсязі до 10млн.євро для фінансування субпроекту «Будівництво водозабору, комплексу водо підготовки та водпровідної мережі «Блиставиця-Буча», який передбачає реалізацію проекту будівництва водозабірних споруд з родовища експлуатаційних запасів підземних вод (ділянка Блиставиця) та модернізації системи водопостачання та водовідведення міста.

2. Уповноважити завідувача відділу житлово-комунального господарства направляти необхідні документи для участі у проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» та укладати необхідні договори, в тому числі угоду про передачу коштів позики за умови попереднього погодження із комісією з питань бюджету.

3. Фінансовому управлінню Бучанської міської ради:

3.1. Здійснювати організаційно-правові дії, пов’язані із наданням Бучанською міською радою гарантій для забезпечення виконання зобов’язань за угодою про передачу коштів позики, що укладатиметься.

3.2. Здійснювати платежі за рахунок коштів бюджету міста Буча у разі виконання гарантійних зобов’язань.

3.3. У порядку, визначеному законодавством України, передбачати протягом усього терміну дії гарантії та угоди про передачу коштів позики у проектах рішень про бюджет міста Буча на відповідний рік кошти для забезпечення виконання зобов’язань.

4. Взяти до відома, що підписанню угоди про передачу коштів позики та інших гарантійних угод (угод про забезпечення кредиту тощо) має передувати надання Міністерством фінансів України рішення про погодження обсягу та умов надання місцевої гарантії, схваленого Кабінетом Міністрів України.

  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на комісію з питань соціально- економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

          

Міський голова                                                                                        А.П. Федорук