Про інвентаризацію та впорядкування зелених насаджень в межах міста Буча

Рішення №
794-18-VII

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА     РАДА

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

«06»   жовтня  2016 року                                       № 794-18-VII

 

Про інвентаризацію та впорядкування

зелених насаджень в межах міста Буча

 

            З  метою  охорони  і збереження  зелених насаджень у місті Буча, які відносяться до сфери обслуговування комунальних служб, їх утримання у здоровому й упорядкованому  стані, відновлення  та експлуатації об'єктів зеленого господарства, зважаючи, що попередня інвентаризація та польові обстеження зелених насаджень в місті проведено більше десяти років тому, керуючись ст. ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,Інструкцією з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.2001 № 226 (зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 № 105 і від 16.01.2007 № 8), ст. 25, 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Провести інвентаризацію зелених насаджень в межах міста Буча Київської області.
На виконання п.1 даного рішення звернутись до спеціалізованої організації – Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об'єднання (ВО «Укрдержліспроект») для проведення робіт з інвентаризації та впорядкування зелених насаджень в межах міста Буча.
Фінансовому управлінню Бучанської міської ради забезпечити фінансування заходів з проведення інвентаризації зелених насаджень в межах міста Буча.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань          соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування та комісію з питань містобудування та природокористування.

 

         Секретар ради                                                                  В.П. Олексюк