Про додержання на підприємствахміста стану безпеки, гігієнипраці та виробничого середовища

Рішення №
344 - 10 –VІІ

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ДЕСЯТА  СЕСІЯ    СЬОМОГО    СКЛИКАННЯ

 

Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я


«28» квітня 2016 р.                                                                      № 344 - 10 –VІІ

 

Про додержання на підприємствахміста

стану безпеки, гігієнипраці та виробничого

середовища

 

Заслухавшиінформацію в. о. начальника управлінняпраці, соціальногозахисту та захистунаселеннявіднаслідківЧорнобильськоїкатастрофи, Назаренко Г.В.,про додержання на підприємствахміста стану безпеки, гігієнипраці та виробничогосередовища, керуючись Законом України «Про місцевесамоврядування в Україні»,  міська рада

 

В И Р І Ш И ЛА:

Інформацію в. о. начальника управлінняпраці, соціальногозахисту та захистунаселеннявіднаслідківЧорнобильськоїкатастрофи, Назаренко Г.В. про додержання на підприємствахміста стану безпеки, гігієнипраці та виробничогосередовища , взяти до відома (додаток 1).
Управліннюпраці, соціальногозахисту та захистунаселеннявіднаслідківЧорнобильськоїкатастрофи:

Постійноздійснюватиперевіркидотриманнязаконодавства про охоронупраці та соціальнийзахистпрацівників на підприємствахміста.
Забезпечитипостійний контроль за несприятливимиумовамипраці на підприємствахміста, за проведеннямїхатестації та наданнямпільг і компенсаційпрацюючим.
Посилити контроль за виконаннямвказаних в приписахзауважень.

Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на постійнукомісію з питаньохорониздоров’я, соціальногозахисту, екології та проблем Чорнобильськоїкатастрофи.

 

 

            Міський голова                                                                             А.П.Федорук

 

 

 

Додаток 1

до рішення 10 сесії VIIскликання

Бучанської міської ради

від 28.04.2016 року

Інформація

 Про додержання на підприємствах міста стану безпеки,

гігієни праці та виробничого середовища

 

Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» управління праці Бучанської міської ради здійснює контроль за додержанням вимог законодавства про охорону праці та соціальний захист працівників на підприємствах, установах, організаціях.

Відповідно до заходів Бучанської міської Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища у м. Буча на 2016 – 2017 роки, затвердженої рішенням сесії Бучанської міської ради від 24.12.2015 року в місті проводиться робота щодо сприяння запровадженню безпечних і нешкідливих умов праці на підприємствах і в організаціях, вживаються заходи щодо запобігання нещасних випадків на виробництві та покращенню умов праці. Спеціалістами управління праці надається консультативна допомога підприємствам, установам, організаціям з питань охорони праці, атестації робочих місць за умовами праці, методична допомога роботодавцям та керівникам служб охорони праці підприємств, установ, організацій у розробці та впровадженні положень, інструкцій, інших актів з охорони праці

Основоположним документом, регулюючим відносини між найманими працівниками і роботодавцями, в тому числі з питань охорони праці, є колективний договір. У 2015 році в управлінні праці зареєстровано 18колективних договорів та змін до них, якими охоплено  1157 працівників. В результаті проведеної роботи, в місті всього укладено 103 колективних договорів, ними охоплено 3585 працівників (94,4 % працівників міста).

Управління праці веде облік нещасних випадків на виробництві у м. Буча.У 2015 році стався 1 нещасний випадок  на виробництві (у 2014 році таких випадків було 2). Працівник підприємства ТОВ «ЮТЕМ-ЗМК» отримав непроникаючу травму ока залізною стружкою під час роботи з кутовою шліфувальною машиною. Проведене розслідування встановило, що випадок стався через особисту необережність працівника, невикористання ним індивідуальних засобів захисту.

Велику роль у профілактичній роботі, спрямованій на зниження виробничого травматизму, відіграє робота міської Координаційної ради з безпечної життєдіяльності населення. У 2015 році відбулося 5 засідань Ради, на яких розглянуті питання про стан виробничого травматизму, стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, стан охорони праці на підприємствах міста, про здійснення комплексних заходів щодо проведення обов’язкових медичних оглядів працівників підприємств міста.

Станом на 28.04.2016 року  на 11 підприємствах, установах та організаціях міста наявні робочі місця з несприятливими, шкідливими умовамипраці. В таких умовах працює 141 чоловік. В порівнянні з минулим роком кількість таких робочих місць зменшилась на 24 %. Це сталось внаслідок поліпшення умов праці, модернізації виробничого процесу. Найбільше працюють у несприятливих умовах на ТОВ «ЮТЕМ-ЗМК» (46 працівників, газоелектрозварники), відділ освіти (32 кухарів та праль), КПГХ «Продсервіс» (30 кухарів).

Підприємства, установи, організації міста, які мають робочі місця з несприятливими умовами праці, надають працівникам  пільги та компенсації відповідно до законодавства.

               Задля забезпечення дотримання вимог законодавства про працю керівникам, фахівцям та працівникам підприємств міста постійно надається методична допомога та роз’яснення законодавства про працю.

 

Керівник управління                                                                                                Г. В. Назаренко