Про звернення депутатів Бучанської міської ради до Київської обласної ради

Рішення №
617-15-VII

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА     РАДА

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П’ЯТНАДЦЯТА   СЕСІЯ СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

  Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я   

 

«28»   липня   2016 року                                                                              № 617-15-VII
                                      

Про звернення депутатів Бучанської міської ради

до Київської обласної ради щодо проекту рішення

«Про звернення до Верховної Ради України щодо

розгляду питання повернення території  Iрпiнського

регiону до Києво-Святошинського району Київської областi»

 

На підставі розміщення на офіційному сайті Києво-Святошинської районної ради проекту рішення «Про звернення до Верховної Ради України щодо розгляду питання повернення територiї Iрпiнського регiону до Києво-Святошинського району Київської областi», з метою інформування територіальної громади Бучанської об’єднаної територіальної громади та депутатів Бучанської міської ради про мотиви, законодавчі підстави підготовки та включення до порядку денного зазначеного вище проекту рішення, враховуючи Розпорядження Київської обласної державної адміністрації «Про затвердження висновку Київської облдержадміністрації щодо відповідності Конституції та законам України проектів рішень «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 16.06.2016 року № 253, враховуючи утворення Бучанської об’єднаної територіальної громади в розумінні ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», керуючись Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»  міська рада, -

 

ВИРІШИЛА:

 

Звернутись до голови Києво-Святошинської районної ради Тигова О.О.,  постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, організації діяльності ради та взаємодії з органами місцевого самоврядування Києво-Святошинської районної ради з метою отримання інформації щодо мотивів, мети, законодавчих підстав підготовки проекту рішення «Про звернення до Верховної Ради України щодо розгляду питання повернення території Iрпiнського регiону до Києво-Святошинського району Київської областi», включення його до порядку денного сесії (додаток 1), а також надати копій матеріалів, що слугували підставою для підготовки проекту даного рішення.
Звернути увагу голови та депутатів Києво–Святошинської районної ради на необхідності недопущення порушень норм Конституції України, Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», а також прав та законних інтересів Бучанської об’єднаної територіальної громади на здійснення місцевого самоврядування та самостійного вирішення питань місцевого значення.
Звернути увагу голови та депутатів Києво–Святошинської районної ради, що процеси, які пов’язані з об’єднанням територіальних громад, є виключно добровільними, а жоден  адміністративний вплив на них є неприпустимим.
Копію даного рішення направити до Києво–Святошинської районної ради та опублікувати на офіційному сайті Бучанської міської ради.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань          регламенту, правової політики, депутатської етики та контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

           

Секретар ради                                                               В.П.Олексюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК

до рішення Бучанської міської ради 

від «28» липня 2016 року № 617-15-VII

 

 

КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Проект

 

Про звернення до Верховної Ради України щодо розгляду питання повернення території  Iрпiнського регiону до Киево-Святошинського району Київської областi

 

Вiдповiдно до статтi 43 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Украiнi», у зв' язку з втратою чинностi Законом Украiни «Про державно-правовий експеримент розвитку мiсцевого самоврядування в мiстi Iрпенi, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Киiвськоi областi» вiд 05.04.2001 М2 2352-III, Киево-Святошинська районна рада Киiвськоi областi

 

 в и р i ш и л а :

 

1. Звернутися до Верховно Ради Украiни з метою повернення територii Iрпiнського регiону в розумiннi Закону Украiни «Про державно-правовий експеримент розвитку мiсцевого самоврядування в мiстi Iрпенi, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Киiвськоi областi» до Киево-Святошинського району Киiвськоi областi.

 

2. Направити дане рiшення до Верховно Ради Украiни.

 

3. Контроль за виконанням даного рiшення залишаю за собою.

 

Голова ради                                                                        О. О. Тигов

 

Погоджено: Заступник голови

Киево-Святошинськоi районноi ради                                 Д.М. Гусятинський

 

Голова постiйноi комiсii з питань регламенту,

депутатськоi етики, органiзацгi дiяльностi ради

та взаемодii з органами мiсцевого самоврядування              Ю.О.Мазниченко

 

Пiдготовлено:

Начальник вiддiлу юридичного забезпечення

 виконавчого апарату районноi ради                                         Р.В.Кривуля