Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва « Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на території Бучанського міського парку»

Рішення №
327/1

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

«  19»  липня 2016 року                                                                                    № 327/1

 

Про затвердження зведеного кошторисного

розрахунку вартості об’єкта будівництва

« Капітальний ремонт мереж зовнішнього

освітлення на території Бучанського міського

парку»

 

Розглянувши зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на території Бучанського міського парку», розроблений інженером - проектувальником Степаненко С.О., кваліфікаційний сертифікат серії АР №002922 від 31.08.2012р., та враховуючи аб.3 п.4 ст.31 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою покращення вуличного освітлення території міського парку та створення належних умов для відпочинку громадян, та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на території Бучанського міського парку», з наступними показниками:

 

Найменування показників

Од. виміру

Показники

Загальна кошторисна вартість

тис. грн

267,434

В т.ч. будівельно-монтажні роботи

тис. грн

214,085

інші витрати

тис. грн

53,349

 

2. Виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення на території Бучанського міського парку доручити ліцензованій організації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, О.П.Смолькіна.

 

Міський голова                                                                                                   А.П. Федорук

Керуючий справами                                                                                            Г.В. Сурай

Погоджено:

 

Заступник міського голови                                                                                  О.П. Смолькін

Завідувач  юридичним відділом                                                                          Т.О. Шаправський

Подання: 

 

В.о. директора КП «Бучабудзамовник»                                                                А.М. Косякевич