Про затвердження посадових окладів та умов оплати праці працівників Бучанської міської ради

Рішення №
455 - 11 -VІІ

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ    СЬОМОГО    СКЛИКАННЯ

 
Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я
 
« 26 »  травня  2016 р.                                                                              № 455 - 11 -VІІ

 

Про  затвердження посадових окладів

та умов оплати праці працівників

Бучанської міської ради

  

         З метою упорядкування структури заробітної плати працівників Бучанської міської ради, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, на виконання ст.8  Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», ст.3 Закону України «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України № 288 від 06.04.2016 року «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада      

 

             ВИРІШИЛА:

 

Затвердити з 01.05.2016 року штатний розпис працівників апарату та структурних підрозділів виконавчого комітету Бучанської міської ради (додаток 1 до рішення).
Затвердити з 01.05.2016 року штатний розпис фахівців із соціальної роботи центру соціальних служб у справах сім`ї, дітей та молоді Бучанської міської ради (додаток 2 до рішення).
Фінансовому управлінню Бучанської міської ради внести відповідні зміни до штатних розписів Бучанської міської ради та проводити видатки в межах затвердженого фонду оплати праці на 2016 рік по головному розпоряднику коштів, Бучанській міській раді.
 Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

 

 

 

 

Секретар  ради                                                                                  В.П.Олексюк