Про затвердження плану роботи виконавчого комітету міської ради на 2017 рік

Рішення №
13

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

«_17_»  січня  2017 року                                                                                                  № 13

 

Про затвердження плану роботи

виконавчого комітету міської ради

на 2017 рік

 

 

            Відповідно до п.2 ч.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бучанської міської ради

 

      ВИРІШИВ:

     

Затвердити план роботи виконавчого комітету міської ради на 2017 рік згідно з додатком.
Заступникам міського голови, начальникам управлінь та служб, завідувачам відділів міської ради забезпечити своєчасну та якісну підготовку питань на розгляд виконкому та виконання прийнятих рішень.
Координацію роботи щодо виконання  даного рішення покласти на завідувача загальним відділом Пронько О. Ф., контроль — на керуючого справами.

 

 

Міський голова                                                                             А.П. Федорук

 

 

В. о. керуючого справами                                                            О. Ф. Пронько

 

 

Погоджено:

Завідувач юридичним відділом                                                 Т. О. Шаправський