Про затвердження місцевої Програми підвищення безпеки дорожнього руху та впровадження системи відеоспостереження у місті Буча на 2016-2017 роки

Рішення №
182 - 7 -VІІ

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМА  СЕСІЯ    СЬОМОГО    СКЛИКАННЯ

 

Р  І   Ш   Е   Н   Н   Я
 
« 25 » лютого 2016 р.                                                                                № 182 - 7 -VІІ

           

                                

 

Про затвердження місцевої Програми

підвищення безпеки дорожнього руху

та впровадження системи відеоспостереження

у місті Буча на 2016-2017 роки

        

    З метою підвищення безпеки дорожнього руху та громадської безпеки, на виконання Закону України  „Про дорожній рух”, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

        

ВИРІШИЛА:

 

1.  Затвердити місцеву Програму підвищення безпеки дорожнього руху та впровадження системи відеоспостереження у місті Буча на 2016-2017 роки (далі – Програма) (додається).

2.  Фінансовому управлінню Бучанської міської ради провести фінансування Програми в межах коштів, передбачених бюджетом  міста.

3.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань транспорту, зв’язку, торгівлі та побутового обслуговування та з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів та інвестування.

 

 

 

Секретар  ради                                                              В.П.Олексюк

 

 

 

Додаток

до рішення

Бучанської міської ради

№ 182-7-VII

від 25.02.2016 р.

                                                                           

ПРОГРАМА

підвищення безпеки дорожнього руху та впровадження системи відеоспостереження в м. Буча
на  2016 - 2017 роки

 

І.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

            Програма підвищення безпеки дорожнього руху та впровадження у місті Буча інтегрованої платформи «Інтелект» - «Безпечне місто Буча», яка включає систему відеоспостереження та відеоаналітики на важливих об’єктах міста, а також програмний комплекс «Авто-Інтелект» (далі-Програма), створена на виконання Законів України  „Про дорожній рух”, „Про місцеве самоврядування в Україні” з метою підвищення безпеки дорожнього руху та громадської безпеки.

            Стан безпеки дорожнього руху та впровадження систем відеоспостереження в Україні зумовлений наявністю численних факторів, серед яких найбільш значущими є:             

- безвідповідальність у сфері безпеки дорожнього руху та в організації охорони територіальних громад;

-    низький рівень дорожньої дисципліни учасників дорожнього руху;

-    низький рівень запобігання та розкриття злочинів;

-    малоефективна робота служб охорони об’єктів;

-  недостатній рівень забезпеченості транспортного процесу дорогами з відповідними параметрами;

- фактична відсутність систем відеоспостереження та недостатня кількість інженерних заходів, спрямованих на вдосконалення організації та безпеки руху транспорту, пішоходів, охорони громадян та об’єктів життєзабезпечення територіальних громад.

Враховуючи досвід попередніх років, слід констатувати, що вирішення наявних проблем, як і раніше потребує застосування програмного підходу, що дозволить забезпечити принцип комплексності та системності на основі:

-  концентрації ресурсів міста на реалізації заходів, що відповідають пріоритетним цілям і завданням у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, охорони громадського порядку, охорони об’єктів життєдіяльності, а також попередження, припинення й ліквідації кризових ситуацій криміногенного, терористичного, природного й техногенного характеру;

-   підвищення ефективності  управління при виконанні поставлених завдань.

 

При застосуванні програмного методу планується  забезпечити:

 

-  розвиток і використання науково-технічного потенціалу під час планування та реалізації заходів, а також формування основ і пріоритетних напрямів профілактики дорожньо-транспортних пригод,  кримінальних злочинів та зниження тяжкості їх наслідків;

-   координація дій суб'єктів управління у сфері забезпечення безпеки життє-діяльності міста.

Наявні можливості складових впливу на стан безпеки життєдіяльності міста не задовольняють потреб розвитку даної сфери і не здатні забезпечити прийнятного рівня безпечного функціонування міста Буча, оскільки:

1. Ступінь розвитку вулично-дорожньої мережі міста Буча не відповідає рівню інтенсивності транспортного руху та вимогам, що висуваються до неї економічними потребами міста.

2. Низьким залишається рівень упровадження в практичне застосування новітніх технологій і технічних засобів організації дорожнього руху та здійснення відеоспостереження за дотриманням учасниками дорожнього руху правил та вимог безпеки.

3. Не відповідає завданням існуюча система відеоспостереження за дотриманням норм і стандартів у забезпеченні громадського правопорядку на території міста.

4. Не повною мірою вивчаються та використовуються надбання світового досвіду в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та застосування систем відеоспостереження.

 

ІІ. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є зниження показників аварійності на вулично-дорожній мережі міста Буча, зменшення соціальної гостроти проблеми охорони об’єктів,  надання зазначеним питанням ваги та статусу основ загальної транспортної та правоохоронної політики.

 

Основними пріоритетами Програми є:

 

 -   забезпечення державного і громадського порядку,  життєдіяльності  підприємств,  установ  та  організацій, врятування   життя   людей,   захисту   їх   здоров'я,  збереження матеріальних  цінностей; 

-    розвиток профілактичної діяльності, спрямованої на захист громадянина та його майна;

- ефективного моніторингу поточної обстановки за рахунок використання систем відеоспостереження та відеоконтролювання;

-   удосконалення організації руху транспорту та пішоходів на вулицях, дорогах, автошляхах міста шляхом встановлення світлофорних об’єктів та дорожніх знаків;

-    підвищення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць;

-    підвищення безпеки пасажирських перевезень;

-    надання оперативної інформації  органам виконавчої влади та національної поліції;

-    підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ щодо забезпечення громадського правопорядку на території міста, профілактики злочинності, боротьби з нею, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян міста та посилення взаємодії з органами місцевого самоврядування у протидії всім формам злочинності в інтересах територіальної громади.

 

 

ІІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Реалізація заходів Програми дозволить:

 

-  підвищити рівень безпеки територіальної громади та мігруючого населення, об’єктів життєдіяльності та інфраструктури;

-   змінити тенденцію зростання кількості ДТП та високого рівня криміногенної обстановки до максимально низьких показників;

-   зменшити соціальні та економічні збитки громадян і суб’єктів господарювання;

-  підвищити ефективність управління безпекою (зменшення кількості випадків перевищення швидкості, кількості нетверезих водіїв, навмисних порушень Правил дорожнього руху, кількості пограбувань, терористичних актів, розбійних нападів, незаконних заволодінь транспортними засобами  та ін.);

-  запровадити планування діяльності з охорони громадського порядку (кількість патрулювань небезпечних ділянок доріг, вулиць, дворів, об’єктів з масовим перебуванням людей, систем життєзабезпечення);

-  підвищити оперативність та ефективність реалізації заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

-  впровадити у широке використання сучасні технології та технічні засоби;

-  поліпшити дорожню інфраструктуру та якість стану дорожнього покриття;

-  підвищити пропускну спроможність транспортних магістралей;

-  поліпшити роботу рятувальних та охоронних служб.

 

                                     

ІV. ФІНАНСОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПРОГРАМИ

 

Програма розрахована на 2 роки та діє до 31 грудня 2017 року.

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів, коштів організацій, в тому числі громадських (за їх згодою) залучених у встановленому порядку.

 

 

 

 

 Секретар міської ради                                                         В.П.Олексюк