Про затвердження кошторисної частини проектноїдокументації «Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1

Рішення №
181

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА     РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И  Й       К О М І Т Е Т

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

« 19»  квітня 2016 року                                                                                    №181

 

Про затвердження кошторисної частини

проектноїдокументації «Реконструкція з добудовою

загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по

вул.Антонія Михайловського (Малиновського),74

в м.Буча Київської області»

 

Розглянувши кошторисну частину проектної документації на «Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІступенів по вул.Малиновського,74 в м.Буча Київської області», розробленого ТОВ інститут «Білоцерківцивільпроект» та позитивний експертний № 00-1074-15/КД від 18.04.2016р., виданий НДПІ «Проектреконструкція»,враховуючи рішення сесії Бучанської міської ради від 24.09.2015р. за №2462-78-УІ про перенайменування вулиці Малиновського на вулицю Антонія Михайловського, з метою  створення   належних  умов  для  забезпечення  громадянам  рівного доступу  до  здобуття  якісної  освіти,   оновлення   її   змісту, навчально-виховного  процесу,  підготовки  учнів до життя в умовах інформаційного  суспільства та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.Затвердити проектно-кошторисну документацію проекту «Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІступенів по вул.А.Михайловського,74 в м. Буча Київської області»з наступними показниками:

 

Найменування показників

Од. виміру

Показники

Загальна кошторисна вартість

тис. грн.

126328,338

У т.ч. будівельно-монтажні роботи

тис. грн.

86510,843

устаткування

тис. грн.

13575,108

інші витрати

тис. грн.

5187,664

ПДВ

тис. грн.

21054,723

 

2.Виконання робіт зреконструкції з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. А.Михайловського, 74  в м. Буча Київської області доручити ліцензованій організації.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, Смолькіна О.П.

 

Міський голова                                                              А.П. Федорук

 

Керуючий справами                                                       Г.В. Сурай

 

Погоджено:

 

Заступник міського голови                                            О.П. Смолькін

 

Завідувач  юридичним відділом                                    Т.О. Шаправський

 

Подання:

 

Директор КП «Бучабудзамовник»                                   С.А. Демченко