Про затвердження кошторисної частини проектноїдокументації «Будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи №2 по вул.Шевченка, 14

Рішення №
180

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА     РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И  Й       К О М І Т Е Т

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

« 19»  квітня 2016 року                                                                                    №180

 

Про затвердження кошторисної частини

проектноїдокументації «Будівництво спортивного

блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи №2

по вул.Шевченка, 14 в м.Буча Київської області. Коригування»

 

Розглянувши відкориговану кошторисну частину проектної документації на «Будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи № 2 по вул.Шевченка, 14 в м.Буча Київської області. Коригування», розробленого ТОВ «Укржитлопроект» та позитивний експертний № 0260-3781-16/УЕБ від 19 квітня 2016р., виданий ТОВ «Укрекспертиза в будівництві», з метою  створення   належних  умов для навчально-виховного  процесу та фізичної  підготовки  учнів, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.Затвердити відкориговану проектно-кошторисну документацію проекту «Будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи №2 по вул.Шевченка,14 в м.Буча Київської області. Коригування»з наступними показниками:

 

Найменування показників

Од. виміру

Показники

Загальна кошторисна вартість

тис. грн.

30241,861

У т.ч. будівельні роботи

тис. грн.

23097,290

устаткування

тис. грн.

1357,006

інші витрати

тис. грн.

5787,565

ПДВ

тис. грн.

5040,310

 

2.Виконання робіт збудівництва спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи №2 по вул.Шевченка,14 в м.Буча Київської області доручити ліцензованій організації.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, Смолькіна О.П.

 

 

Міський голова                                                              А.П. Федорук

 

Керуючий справами                                                       Г.В. Сурай

 

Погоджено:

 

Заступник міського голови                                            О.П. Смолькін

 

Завідувач  юридичним відділом                                    Т.О. Шаправський

 

Подання:

 

Директор КП «Бучабудзамовник»                                   С.А. Демченко