Про затвердження кошторисної частини проектної документації робочого проекту Реконструкція житлового будинку по вул. Енергетиків,2 в м. Буча

Рішення №
179

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА     РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И  Й       К О М І Т Е Т

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

« 19»  квітня 2016 року                                                                                    №179

 

Про затвердження кошторисної частини проектної

документації робочого проекту « Реконструкція житлового

будинку по  вул. Енергетиків,2 в м. Буча Київської області

(утеплення фасадів та заміна покриття даху)»

 

Розглянувши кошторисну частину проектної документації робочого проекту «Реконструкція житлового будинку по вул. Енергетиків,2 в м. Буча Київської області (утеплення фасадів та заміна покриття даху)», розробленого ТОВ «Укржитлопроект» та позитивний експертний звіт № 0250-3781-16/УЕБ від 19 квітня 2016р., виданий ТОВ «Укрекспертиза в будівництві», з метою  забезпечення енергозбереження та теплозбереження будинків комунальної власності міста Буча та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

Затвердити кошторисну частину проектної документації робочого проекту «Реконструкція житлового будинку по вул. Енергетиків,2 в м. Буча Київської області (утеплення фасадів та заміна покриття даху)», з наступними показниками:

 

Найменування показників

Од. виміру

Показники

Загальна кошторисна вартість

тис.грн

5430,650

В т.ч. будівельно-монтажні роботи

тис.грн

4265,640

інші витрати

тис.грн

1165,010

 

Виконання робіт з реконструкції житлового будинку по вул. Енергетиків,2 в м. Буча Київської області (утеплення фасадів та заміна покриття даху), доручити ліцензованій організації.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, Смолькіна О.П.

 

 

Міський голова                                                              А.П. Федорук

 

Керуючий справами                                                       Г.В. Сурай

 

Погоджено:

 

Заступник міського голови                                            О.П. Смолькін

 

Завідувач  юридичним відділом                                    Т.О. Шаправський

 

Подання:

 

Директор КП «Бучабудзамовник»                                   С.А. Демченко