Про затвердження кошторисної частини проектної документації робочого проекту « Реконструкція житлового будинку по вул. Чкалова,4-А в м. Буча

Рішення №
177

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА     РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И  Й       К О М І Т Е Т

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

« 19»  квітня 2016 року                                                                                    №177

 

Про затвердження кошторисної частини проектної

документації робочого проекту « Реконструкція житлового

будинку по  вул. Чкалова,4-А в м. Буча Київської області

(утеплення фасадів та заміна покриття даху). І-ІV черги будівництва»

 

Розглянувши кошторисну частину проектної документації робочого проекту «Реконструкція житлового будинку по вул. Чкалова,4-А в м. Буча Київської області (утеплення фасадів та заміна покриття даху). І-ІУ черги будівництва», розробленого ТОВ «Укржитлопроект» та позитивний експертний звіт № 0174-3781-16/УЕБ від 01квітня 2016р., виданий ТОВ «Укрекспертиза в будівництві», з метою забезпечення енергозбереження та теплозбереження будинків комунальної власності міста Буча та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

Затвердити кошторисну частину проектної документації робочого проекту «Реконструкція житлового будинку по вул. Чкалова,4-А в м. Буча Київської області (утеплення фасадів та заміна покриття даху). І-ІУ черги будівництва», з наступними показниками:

 

Найменування показників

Од. виміру

І черга

ІІ черга

ІІІ черга

ІV черга

Разом

Загальна кошторисна вартість

тис.грн

1432,702

1539,967

965,024

1190,191

5127,884

В т.ч. будівельно-монтажні роботи

тис.грн

1112,599

1208,634

761,744

938,857

4021,834

інші витрати

тис.грн

320,103

331,333

203,280

251,334

1106,050

 

Виконання робіт з реконструкції житлового будинку по вул. Чкалова,4-А в м. Буча Київської області (утеплення фасадів та заміна покриття даху). І-ІУ черги будівництва), доручити ліцензованій організації.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, Смолькіна О.П.

 

Міський голова                                                                    А.П.Федорук

 

Керуючий справами                                                             Г.В.Сурай

 

Погоджено:

 

Заступник міського голови                                                   О.П.Смолькін

 

Завідувач  юридичним відділом                                          Т.О.Шаправський

 

Подання:

 

Директор КП «Бучабудзамовник»                                        С.А.Демченко