Про затвердження кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Реконструкція дороги з тротуаром по вул. Дачна в м. Буча Київської області»

Рішення №
81

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

« 21 »  лютого 2017 року                                                                          № 81

місто Буча

 

Про затвердження кошторисної частини проектної

документації по робочому проекту «Реконструкція

дороги з тротуаром по вул. Дачна 

в м. Буча Київської області»

 

Розглянувши кошторисну частину проектної документації по робочому проекту «Реконструкція дороги з тротуаром по вул.Дачна в м. Буча Київської області», розроблену товариством з обмеженою відповідальністю «ДІМ», позитивний експертний звіт № 04-0006/17 від 17.01.2017р., виданий Державним підприємством «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», з метою покращення існуючої дорожньої інфраструктури міста Буча, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бучанської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.  Затвердити кошторисну частину проектної документації по робочому проекту «Реконструкція дороги з тротуаром по вул.Дачна в м. Буча Київської області» з наступними показниками:

 

Найменування показників Од. виміру Показники

Загальна кошторисна вартість

тис. грн. 3345,818

У т.ч. будівельно-монтажні роботи

тис. грн. 2658,171
Інші витрати тис. грн. 687,647

2.Виконання робіт по реконструкції дороги з тротуаром по вул.Дачна в м. Буча Київської області доручити ліцензованій організації.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора КП «Бучабудзамовник», Демченко С.А.

 

Міський голова                                                               А.П. Федорук

 

В.о. керуючого справами                                                О.Ф.Пронько

 

Погоджено:                                                                  

Завідувач  юридичним відділом                                     Т.О. Шаправський

 

Подання:                                                                      

 

Директор  КП «Бучабудзамовник»                                  С.А. Демченко