Про затвердження кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Підвищення водозабезпеченості заплавних земель р. Рокач

Рішення №
392/7

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

«  13_»  вересня 2016 року                                                                                      № 392/7

місто Буча

Про затвердження кошторисної частини проектної документації 

по  робочому проекту  «Підвищення водозабезпеченості заплавних

земель р. Рокач на території м. Буча   Київської  області (І черга)»

 

Розглянувши кошторисну частину проектної документації по робочому проекту  «Підвищення водозабезпеченості заплавних земель р. Рокач на території м. Буча Київської області (І черга)», розроблену ФОП Кучерявим О.П., кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника серії АР № 001058 від 23.07.2012р., позитивний експертний звіт від 30.08.2016 № 0923-4241-16/УЕБ, виданий ТОВ «Укрекспертиза в будівництві», з метою  попередження пожеж на торфовищах та поліпшення екологічного стану природного середовища, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.  Затвердити кошторисну частину проектної документації по робочому проекту  «Підвищення водозабезпеченості заплавних земель р. Рокач на території м. Буча Київської області (І черга)» з наступними показниками:

Найменування показників

Од. виміру

Показники

Загальна кошторисна вартість

тис. грн

7179,714

В т.ч. будівельно-монтажні роботи

тис. грн

5637,022

інші витрати

тис. грн

346,073

2. Виконання робіт по підвищенню водозабезпеченості заплавних земель р. Рокач на території м. Буча Київської області (І черга) доручити ліцензованій організації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, О.П.Смолькіна.

 

Міський голова                                                               А.П. Федорук   

    

Керуючий справами                                                      Г.В. Сурай

Погоджено:

 

Заступник міського голови                                           О.П. Смолькін

Завідувач  юридичним відділом                                  Т.О. Шаправський

Подання:

 

В.о. директора  КП «Бучабудзамовник»                     А.М. Косякевич