Про затвердження кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Нове Шосе, 13

Рішення №
392/4

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

«  13_»  вересня 2016 року                                                                                      № 392/4

місто Буча

Про затвердження кошторисної частини проектної документації 

по  робочому проекту  «Капітальний ремонт покрівлі житлового

будинку по вул. Нове Шосе, 13 (по осях 3-4) в  м. Буча Київської  області»

 

Розглянувши кошторисну частину проектної документації по робочому проекту  «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Нове Шосе, 13 (по осях 3-4)  в м. Буча Київської області», розроблену товариством з обмеженою відповідальністю «Укрспецгідроізоляція», та позитивний експертний звіт від 19.08.2016                           № 10-0693-16/П/КД, виданий філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Київській області, з метою  забезпечення енергозбереження та теплозбереження будинків комунальної власності міста Буча, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.  Затвердити кошторисну частину проектної документації по робочому проекту  «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Нове Шосе, 13 (по осях 3-4)  в м. Буча Київської області» з наступними показниками:

Найменування показників

Од. виміру

Показники

Загальна кошторисна вартість

тис. грн

1361,564

В т.ч. будівельно-монтажні роботи

тис. грн

1098,902

інші витрати

тис. грн

262,662

 

2. Виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по             вул. Нове Шосе, 13 (по осях 3-4)  в м. Буча Київської області доручити ліцензованій організації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, О.П.Смолькіна.

 

Міський голова                                                               А.П. Федорук   

    

Керуючий справами                                                      Г.В. Сурай

Погоджено:

 

Заступник міського голови                                           О.П. Смолькін

Завідувач  юридичним відділом                                  Т.О. Шаправський

Подання:

 

В.о. директора  КП «Бучабудзамовник»                     А.М. Косякевич