Про затвердження кошторисної частини проектної документації по дефектному акту "Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Енергетиків, 14"

Рішення №
392/6

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

«  13_»  вересня 2016 року                                                                                      № 392/6

місто Буча

Про затвердження кошторисної частини проектної документації 

по  дефектному акту «Капітальний ремонт житлового будинку по

вул. Енергетиків, 14 в  м. Буча  Київської  області

(І черга – утеплення головного та бокових фасадів)»

 

Розглянувши кошторисну частину проектної документації по дефектному акту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Енергетиків, 14 в м. Буча Київської області (І черга – утеплення головного та бокових фасадів)», розроблену інженером-проектувальником Шпаковою В.В., кваліфікаційний сертифікат серії АР № 011164 від 03.07.2015р., та позитивний експертний звіт від 29.07.2016 № 0740-4298-16/УЕБ, виданий ТОВ «Укрекспертиза в будівництві», з метою  забезпечення енергозбереження та теплозбереження будинків комунальної власності міста Буча, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 

1.  Затвердити кошторисну частину проектної документації по дефектному акту  «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Енергетиків, 14 в м. Буча Київської області (І черга – утеплення головного та бокових фасадів)» з наступними показниками:

 

Найменування показників

Од. виміру

Показники

Загальна кошторисна вартість

тис. грн

1378,770

В т.ч. будівельно-монтажні роботи

тис. грн

1107,011

інші витрати

тис. грн

41,964

2. Виконання робіт по капітальному ремонту житлового будинку по                           вул. Енергетиків, 14 в м. Буча Київської області (І черга – утеплення головного та бокових фасадів) доручити ліцензованій організації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, О.П.Смолькіна.

 

Міський голова                                                               А.П. Федорук   

    

Керуючий справами                                                      Г.В. Сурай

Погоджено:

 

Заступник міського голови                                           О.П. Смолькін

Завідувач  юридичним відділом                                  Т.О. Шаправський

Подання:

 

В.о. директора  КП «Бучабудзамовник»                     А.М. Косякевич