Про затвердження кошторисної частини проектної документації по дефектному акту « Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Енергетиків, 14

Рішення №
350

БУЧАНСЬКА     МІСЬКА      РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И  Й         К О М І Т Е Т
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

«  15  »  серпня 2016 року                                                                           № 350

 

Про затвердження кошторисної частини проектної

документації  по  дефектному  акту   « Капітальний

ремонт житлового будинку по  вул. Енергетиків, 14

в  м. Буча   Київської  області  (ІІ черга  – дворового

фасаду)»

 

Розглянувши кошторисну частину проектної документації по дефектному акту  «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Енергетиків, 14 в м. Буча Київської області (ІІ черга – дворового фасаду)», розроблену інженером - проектувальником Шпаковою В.В., кваліфікаційний сертифікат серії АР № 011164 від 03.07.2015р., позитивний експертний звіт від 29.07.2016 № 0741-4298-16/УЕБ, виданий ТОВ «Укрекспертиза в будівництві», з метою  забезпечення енергозбереження та теплозбереження будинків комунальної власності міста Буча та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.  Затвердити кошторисну частину проектної документації по дефектному акту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Енергетиків, 14 в м. Буча Київської області (ІІ черга – дворового фасаду)» з наступними показниками:

 

Найменування показників Од. виміру Показники
Загальна кошторисна вартість тис. грн 1378,770
В т.ч. будівельно-монтажні роботи тис. грн 1107,011
інші витрати тис. грн 41,964

2. Виконання робіт по капітальному ремонту житлового будинку по вул. Енергетиків, 14 в м. Буча Київської області (ІІ черга дворового фасаду) доручити ліцензованій організації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, О.П.Смолькіна. 

 

 

Міський голова                                                                                                      А.П. Федорук

 

Керуючий справами                                                                                               Г.В. Сурай

 

Погоджено:

Завідувач  юридичним відділом                                                                           Т.О. Шаправський

 

Подання:

В.о. директора  КП «Бучабудзамовник»                                                               А.М.Косякевич